Innowacje morskie jako źródło zrównoważonego wzrostu w UE

Dwie trzecie powierzchni naszej planety zajmują oceany i morza. Jeżeli będziemy nimi gospodarować w zrównoważony sposób, mogą stanowić źródło żywności, leków i energii, zaś ekosystemy mogą zostać zachowane dla następnych pokoleń.

 

\"\"

 

Aby jednak było to możliwe, musimy poszerzyć naszą wiedzę na temat mórz i oceanów. W związku z tym Komisja przedstawiła 8 maja 2014 r. plan działania na rzecz innowacji w niebieskiej gospodarce, aby pomóc w wykorzystaniu zasobów oceanicznych w sposób zrównoważony oraz przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie.

Maria Damanaki, unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Dzisiaj tworzymy fundamenty, dzięki którym przyszłe pokolenia Europejczyków będą wyposażone w wiedzę i umiejętności pozwalające na lepsze zarządzanie oceanami i pełne korzystanie z tego, co mają nam one do zaoferowania, przy jednoczesnym poszanowaniu równowagi ekosystemu morskiego”.

Komisarz dodała:„Przykładowo nasza inicjatywa mająca na celu stworzenie cyfrowej mapy całego dna morskiego wód europejskich zwiększy przewidywalność inwestowania przez przedsiębiorstwa, obniży koszty i pobudzi dalsze inwestycje w zakresie zrównoważonego niebieskiego wzrostu”.

Komisja wskazuje na kilka przeszkód, które należy pokonać: nasza wiedza o morzu jest wciąż ograniczona, wysiłki państw członkowskich dotyczące badań morskich nie są ze sobą powiązane, podczas gdy przyszłe pokolenia zatrudnionych będą potrzebować więcej inżynierów i naukowców potrafiących stosować nowe technologie w środowisku morskim.

Unijna komisarz ds. badań i innowacji, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: „Prawdopodobnie wiemy więcej na temat powierzchni Księżyca a nawet Marsa niż na temat głębinowego dna morskiego. Morskie innowacje posiadają ogromny potencjał dla naszej gospodarki i pomogą nam sprostać wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu i bezpieczeństwo żywnościowe. »Niebieski« wzrost to zatem priorytetowy obszar naszego nowego programu „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji”.

W przedstawionym planie działania Komisja proponuje:

·    stworzenie cyfrowej mapy całego dna morskiego wód europejskich do roku 2020;

·    utworzenie internetowej platformy informacyjnej, która miałyby zacząć działać przed końcem 2015 r., dotyczącej projektów w zakresie badań morskich w ramach programu „Horyzont 2020”, a także badań morskich finansowanych ze środków krajowych, i mającej na celu dzielenie się wynikami ukończonych projektów;

·    powołanie Forum Nauki i Biznesu na rzecz Niebieskiej Gospodarki, w które zaangażowany będzie sektor prywatny, naukowcy i organizacje pozarządowe, aby pomóc w kształtowaniu niebieskiej gospodarki w przyszłości oraz w wymianie pomysłów i wyników. Pierwsze spotkanie odbędzie się w 2015 r. przy okazji Dnia Morza w Pireusie w Grecji;

Czytaj także:
Zaostrzone kontrole pozostałości pesycydów w unijnych produktach!
Rusza XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych!
Nowe programy propagujące produkty rolne w UE

·    zachęcanie podmiotów z dziedziny badań naukowych, przedsiębiorczości i edukacji do określenia potrzeb i umiejętności w odniesieniu do przyszłych pracowników sektora morskiego do 2016 r.;

·    zbadanie możliwości najważniejszych podmiotów w dziedzinie badań naukowych, przedsiębiorczości i edukacji w celu utworzenia wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI) w obszarze niebieskiej gospodarki po 2020 r. WWiI, jako część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), może stymulować innowacje w różny sposób, na przykład poprzez organizowanie szkoleń i programów kształcenia, wzmacnianie ścieżki od badań naukowych do rynku i tworzenie projektów innowacyjnych i inkubatorów przedsiębiorczości.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here