Inspektorzy zbadali gospodarstwa pod kątem obecności kukurydzy GMO

W Polsce obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego wszystkich odmian kukurydzy MON810 (jedynego gatunku GMO dopuszczonego do uprawy na terenie Unii Europejskiej), który w 2013 r. wprowadzono na mocy rozporządzenia wydawanego do ustawy o nasiennictwie. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawdza rolników, monitorując uprawy. O szczegółach rozmawiamy z Panią Kaliną Kłobukowską z Głównego Inspektoratu  Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

GMO WIORiN Bydgoszcz, rolnik, rolnictwo, PIORiN, GMO, kukurydza, kukurydza MON 810

Kamila Szałaj: Od kiedy PIORiN sprawdza gospodarstwa pod kątem obecności nasion kukurydzy MON 810?

Kalina Kłobukowska: Kontrole, które PIORiN wykonuje od 2013 r. są to kontrole przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Zakaz stosowania wprowadzony został Rozporządzeniem Rady Ministrów 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Czy kontrole są prowadzone we wszystkich województwach?

Tak, kontrole prowadzone są we wszystkich województwach na podstawie corocznie opracowywanego planu kontroli. Plany sporządzane są w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w oparciu o dostępne w GUS dane statystyczne dotyczące liczby gospodarstw na terenie województwa, w których uprawiana jest kukurydza.

W jakim okresie prowadzone są kontrole?

Kontrole na plantacjach odbywają się  w okresie wczesnego lata, przed kwitnieniem kukurydzy. W większości przypadków kontrole prowadzone są przez zespoły dwuosobowe.

W jaki sposób prowadzona jest kontrola?

Kontrole stosowania materiału siewnego kukurydzy prowadzone są w oparciu o dostępną w gospodarstwie dokumentację zakupu materiału siewnego, jak również poprzez pobieranie próbek  materiału roślinnego (liści). Badanie materiału roślinnego wykonywane jest na 2 sposoby:

  1. analiza przy użyciu testów paskowych ELISA, wykonywana bezpośrednio na plantacji;
  2. analiza laboratoryjna z zastosowaniem metod molekularnych: PCR (analizy jakościowe) i Real-Time PCR (analizy ilościowe); badania prowadzone są w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jaki areał w województwie jest badany?

Areał kukurydzy badany w województwie zależy od struktury plantacji. W zależności od wielkości kontrolowanych plantacji oraz liczby kontrolowanych gospodarstw, odsetek skontrolowanej powierzchni w poszczególnych województwach stanowi od kilku do 20 proc. całkowitej powierzchni uprawy w województwie.

Jakie są wyniki kontroli za 2018 rok?

W 2018 roku wykonano 4300 kontroli, skontrolowano stosowanie materiału siewnego w gospodarstwach uprawiających kukurydzę na powierzchni ponad łącznie 56 tys. ha, wykonano 2800 testów paskowych ELISA oraz 450 badań laboratoryjnych. W jednym przypadku wykryto domieszkę kukurydzy MON 810.

Czy kiedykolwiek znaleziono odmianę GMO?

Dotychczasowe kontrole nie wykazały, aby stosowano materiał siewny odmiany (jednej z blisko 300 objętych zakazem) zawierającej modyfikację MON 810.

Dziękuję za rozmowę. fot. WIORiN Bydgoszcz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here