IUNG: największa susza w kukurydzy na kiszonkę

W dziesiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -79 mm.

W analizowanym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 39 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 VI – 10 VIII). Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III- 20 V) nastąpił wzrost KBW o 21 mm.

Obszar z największym deficytem wody nie uległ zmianie i w dalszym ciągu notowany jest na terenie Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Równina: Wkrzańska, Wełtyńska, Pyrzycka oraz Wzgórze Bukowe), wynosi od -160 do -219 mm. Na tym terenie deficyt wody w stosunku do poprzedniego okresu (11 VI – 10 VIII) zwiększył się o 20 mm. Tej samej wielkości deficyt wody odnotowano na Pobrzeżu Kaszubskim oraz na Żuławach Wiślanych. Duże niedobory wody od -160 do -209 mm wystąpiły na Pojezierzu Pomorskim, Wielkopolskim, na Nizinie Wielkopolskiej oraz w zachodniej części Niziny Śląskiej. Na znacznym obszarze kraju notowano deficyt wody od -50 do -159 mm. W południowych rejonach Polski nie notowano niedoborów wody dla roślin uprawnych.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:

 1. Zachodniopomorskiego,
 2. Pomorskiego,
 3. Wielkopolskiego,
 4. Lubuskiego,
 5. Warmińsko-mazurskiego,
 6. Dolnośląskiego,
 7. Podlaskiego,
 8. Kujawsko-pomorskiego,
 9. Łódzkiego,
 10. Opolskiego,
 11. Świętokrzyskiego,
 12. Mazowieckiego,
 13. Podkarpackiego,
 14. Śląskiego,
 15. Małopolskiego,
 16. Lubelskiego.

Po pijaku majstrował przy hederze – o włos od tragedii

Susza notowana jest w uprawach:

 1. Kukurydzy na kiszonkę,
 2. Kukurydzy na ziarno,
 3. Krzewów owocowych,
 4. Roślin strączkowych,
 5. Ziemniaka,
 6. Warzyw gruntowych,
 7. Tytoniu,
 8. Chmielu,
 9. Buraka cukrowego,
 10. Drzew owocowych.

W dalszym ciągu w północno-zachodniej Polsce występuje brak dostatecznej ilości opadów, powodując nadal duże niedobory wody w glebie na tym terenie. Występujący duży deficyt wody powoduje, że susza notowana jest na terenie woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego. Mniejsze niedobory wody dotyczą również województwa: warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W nieco mniejszym rozmiarze susza notowana na terenie województw: opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, małopolskiego oraz lubelskiego.

Źródło: IUNG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here