Jak zwiększyć wydajność rolnictwa? Pomoże rzeczywistość rozszerzona

W finansowanym przez Unię Europejską projekcie FIT wykorzystano technologię inteligentnych danych i rzeczywistości rozszerzonej, aby opracować usprawniony proces zarządzania uprawami, który pomoże rolnikom uzyskać maksymalną skuteczność inwestycji i maksymalną wydajność.

rolnictwo, digitalizacja, cyfrowa rewolucja, rzeczywistość rozszerzona, digital farming,

Szacuje się, że do 2050 roku liczba ludzi na świecie wzrośnie do 9,6 miliarda, a wówczas wyżywienie tak ogromnej populacji będzie stanowiło poważne wyzwanie. Duża część odpowiedzialności za zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na żywność spoczywa na rolnikach, a presja jest tym większa, że jednocześnie muszą się oni zmagać także z innymi wyzwaniami, takimi jak zmiana klimatu i ekstremalne warunki pogodowe. Chcąc rozwiązać bieżące problemy i sprostać przyszłym wymogom w zakresie wydajności, rolnicy są zmuszeni do analizowania dużych ilości danych, a co za tym idzie – potrzebują technologii, która umożliwia ich gromadzenie i interpretację. Z tych właśnie powodów uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu FIT podjęli się opracowania nowych rozwiązań technologicznych opartych na danych, odpowiednio dostosowanych do zarządzania gospodarstwami rolnymi.

„Założeniem projektu FIT jest przeniesienie interakcji między rolnikami, ich polami uprawnymi i technologią na zupełnie nowy poziom”, mówi Pedro Branco, koordynator projektu FIT. „Dzięki inteligentnym danym dostarczanym użytkownikowi za pomocą systemu wyświetlania wykorzystującego technologię rzeczywistości rozszerzonej usprawniony zostanie proces zarządzania uprawami. Pomoże to rolnikom uzyskać maksymalną skuteczność inwestycji i maksymalne zyski, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i strat”.

Przesyłanie danych w technologii rzeczywistości rozszerzonej

Podstawowym celem projektu jest stworzenie opartego na rzeczywistości rozszerzonej zestawu narzędzi analitycznych dla rolników (ang. Farmer’s Intelligence Toolkit, FIT), którego opracowaniem zajmuje się dostawca technologii informacyjno-komunikacyjnych, firma Nexlys Lda., będąca głównym partnerem projektu.

Wyświetlanie inteligentnych danych za pośrednictwem systemu rzeczywistości rozszerzonej umożliwi rolnikom interaktywną analizę aktywów operacyjnych”, wyjaśnia Branco. „Będzie to możliwe dzięki połączeniu i wymianie danych pochodzących z dostępnych podsystemów technologicznych – na przykład z systemów irygacyjnych, dronów oraz zrobotyzowanych i niezrobotyzowanych maszyn rolniczych – za pośrednictwem internetu rzeczy”.

Branco dodaje, że chociaż firma Nexlys zaprojektowała zestaw narzędzi wspierających rolników w ich codziennej pracy, faktycznym celem projektu było sprawdzenie, czy narzędzia te w praktyce spełnią swoją rolę.

„W ramach oceny wykonalności uczestnicy projektu określili nisze rynkowe i potrzeby konsumentów, dokonali też analizy istotnych przepisów prawnych i kwestii etycznych oraz zidentyfikowali ewentualne przeszkody stojące na drodze do wprowadzenia produktu na rynek, aby je następnie wyeliminować”, tłumaczy Branco.

Co najważniejsze, ustaliliśmy techniczną wykonalność narzędzi FIT i sprawdziliśmy, czy wprowadzenie ich na rynek pomoże w rozwiązaniu niektórych problemów gospodarczych i społecznych, przed którymi stoją współcześni rolnicy”.

Plany komercjalizacji

Chociaż jest zbyt wcześnie na to, by szczegółowo omówić wyniki, Branco potwierdza, że dzięki projektowi udało się jasno zdefiniować strategię rozwoju i plan działania dotyczący komercjalizacji produktu.

„Przeprowadzona ocena potwierdza, że po wprowadzeniu na rynek narzędzia FIT będą odgrywać ważną rolę w zwalczaniu problemu głodu na świecie i zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego, a ponadto przyczynią się do poprawy wartości odżywczej produktów i promowania zrównoważonego rolnictwa, jednocześnie zmniejszając koszty produkcji i zużycie zasobów środowiskowych”, dodaje Branco.

Szacuje się, że w ciągu pięciu lat od wprowadzenia narzędzi FIT na rynek, zwrot z inwestycji w projekt wyniesie 207 proc. Według tych samych prognoz dzięki projektowi powstanie w tym czasie 60 nowych miejsc pracy. Projekt znajduje się obecnie we wczesnej fazie kampanii testowej o średniej skali, w której biorą udział rolnicy z Portugalii i Hiszpanii, w tym wiodący światowy producent migdałów.

Redakcja AGroNews, źródło: Cordis EU, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here