Jakie są ustalenia Rady Ministrów Rolnictwa UE

Minister Marek Sawicki przebywał w Brukseli, gdzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE – AGRIFISH. W sesji porannej ministrowie przyjęli porozumienie polityczne w sprawie działań informacyjno – promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich. Ustalono, że państwa członkowskie zrezygnują ze współfinansowania krajowego w zamian za zwiększony udział Unii w finansowaniu programów na poziomie 75% (85% w przypadku sytuacji kryzysowych oraz dodatkowe 5% dla państw członkowskich, najbardziej dotkniętych kryzysem finansowym).
 

 

\"\"

 

Udział państw członkowskich w procesie wyboru programów prostych będzie ograniczał się do roli doradczej, przy szerokim dostępie do informacji na temat procesu selekcji ze strony Komisji Europejskiej (KE).

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych. Coraz bardziej rozwijający się sektor tej produkcji musi w dalszym ciągu cieszyć się wysokim zaufaniem konsumentów, co może zostać zapewnione, zdaniem KE, poprzez wdrożenie w życie nowych, ambitnych zasad regulujących ten sektor.

Na wniosek grupy państw, m.in. delegacji Polski – ministrowie przedyskutowali sytuację w sektorze mleka w ostatnim roku trwania kwot mlecznych. Polska zaproponowała przyjęcie skutecznych rozwiązań skutkujących ograniczeniem sankcji finansowych za przekroczenie kwot. Wniosek ten został poparty przez 11 państw członkowskich, natomiast 10. ministrów prezentowało stanowisko by utrzymać do końca okresu kwotowania, obecne zasady na rynku mleka. KE zapowiedziała specjalny raport i powrót do debaty na temat sytuacji na rynku mleka w czerwcu br.

Ministrowie rolnictwa, podczas oddzielnego spotkania omówili także kwestie dotyczące międzynarodowego handlu produktami rolnymi, w tym z Umowy TTIP z USA. Żądano od KE wyprzedzających informacji na temat prezentowanych stanowisk w poszczególnych rundach by mieć większy wpływ na przebieg negocjacji. Nie może być tak, że to rolnictwo będzie kartą przetargową w ustalaniu warunków w pozostałych obszarach. Przyjęty europejski model rolnictwa z wysokimi wymaganiami z zakresu środowiska i dobrostanu zwierząt wpływa na konkurencyjność rolnictwa i musi być uwzględniony w negocjacjach handlowych.

Czytaj także:
Makarony Polskie – większe zyski i lepsza rentowność!
Jest decyzja w sprawie zmniejszenia strefy buforowej
Obecność Polski w Unii Europejskiej jest dla polskiej wsi korzystna!

Podczas spotkania bilateralnego z komisarzem ds. zdrowia i konsumentów Tonio Borgiem minister Marek Sawicki podkreślił, że regionalizacja to podejście, które powinno być podstawą w przywracaniu handlu wieprzowiną na rynki pozaunijne, w tym azjatyckie. Minister zaapelował do komisarza Borga o zapewnienie solidarności unijnej w rozmowach z Federacją Rosyjską. Podkreślił, że wystąpiły przypadki łamania zasad, w postaci transportu świń z Austrii i Danii. Komisarz Borg zapewnił o stanowczej woli prawnego uregulowania eksportu wieprzowiny do Federacji Rosyjskiej oraz nie wykluczył wszczęcia postępowania w tej sprawie w ramach WTO.

Temat eksportu wieprzowiny do Federacji Rosyjskiej był także głównym tematem dwustronnego spotkania ministra Marka Sawickiego z minister rolnictwa Belgii Sabine Laruelle.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot: sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here