Jakość handlowa jaj zadowalająca

W marcu i kwietniu 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej jaj. Objęto nią 66 podmiotów zajmujących się sortowaniem, znakowaniem i pakowaniem jaj.

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 125 partii. Z uwagi na uszkodzenia skorup (przekraczające dopuszczalną tolerancję 5%) zakwestionowano 2 partie (1,6%).

Klasy wagowe
Kontrolą w zakresie klasyfikacji jaj według masy jednostkowej objęto 123 partie. Ze względu na nieprawidłowy udział jaj w klasach graniczących z deklarowaną klasą wagową zakwestionowano 7 partii (5,7%).

Oznakowanie

Kontrolą objęto:

  • 146 partii w zakresie znakowania kodem producenta. Ze względu na brak lub nieczytelny kod producenta zakwestionowano 3 partie (2,1%).
  • 84 partie w zakresie znakowania opakowań jednostkowych. Z uwagi na brak informacji o kodzie identyfikacyjnym partii produkcyjnej oraz niewłaściwe podanie zakresu masy w deklarowanej klasie wagowej zakwestionowano 3 partie (3,6%).
  • 59 partii w zakresie znakowania opakowań transportowych (nie stwierdzono nieprawidłowości).
  • 33 partie w zakresie znakowania jaj wprowadzanych do obrotu luzem (nie stwierdzono nieprawidłowości).

Źródło: IJHARS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here