Jest projekt nowelizacji ustawy o GMO. MŚ ratuje Polskę przed karą

Przygotowane pod obrady Rady Ministrów przez Ministerstwo Środowiska przepisy wprowadzają obowiązek rejestracji odmian roślin GMO i handlu nasionami GMO. Ministerstwo Środowiska zostało zobowiązane do przygotowania nowelizacji, ponieważ tylko pod warunkiem poddania rejestracji odmian roślin GMO i handlu nasionami Polska uniknie kilkudziesięciu milionów kary finansowej z Unii Europejskiej. Polska wykonuje w ten sposób wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z lipca 2009 r.

W wyniku decyzji RM, ten projekt zostanie przeanalizowany pod katem możliwości włączenia do bardziej zawansowanego pod względem prac legislacyjnych projektu prezydenckiego (w sejmowej podkomisji). Rządowi zależy na jak najszybszym usunięciu naruszenia i uniknięciu kary finansowej.

Zgodnie z polityką rządu, Polska dąży do bycia krajem wolnym od GMO i docelowo takie regulacje będą wprowadzane, w ramach możliwości prawa unijnego. Jednak nawet te kraje, jak Austria, które wprowadziły, tzw. „polityczny” zakaz GMO, mają przepisy o nasiennictwie zgodne z prawem UE, czyli obowiązkowy rejestr odmian.

Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska nowelizacja gwarantuje pełne i właściwe wdrożenie do polskiego prawa przepisów UE w tym obszarze i uniknięcie kar finansowych oraz idących za tym ewentualnych odszkodowań. Gdyby ministerstwo nie zmieniło prawa, indywidualne podmioty, rolnicy i producenci, którzy wskutek naruszenia prawa wspólnotowego ponieśliby straty, mogliby też wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi do państwa polskiego.

Na forum Unii Europejskiej nadal nie ma jasności co do przepisów, które regulowałyby wszystkie kwestie GMO, a opinie krajów członkowskich są bardzo podzielone w tej sprawie. Polska prezydencja podjęła dodatkowe działania, żeby zmienić prawo UE i dać krajom członkowskim swobodę w decydowaniu czy są za GMO czy nie. Niestety w tej sprawie na forum UE od lat toczą się spory i nie ma teraz realnych szans na porozumienie.

W Polsce kompetencje dotyczące GMO są podzielone pomiędzy Ministra Środowiska a Ministra Rolnictwa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z decyzją rządu, Ministerstwo Środowiska zostało zobowiązane do przygotowania zmiany w Ustawie o nasiennictwie. Merytorycznie to regulacje pozostają w kompetencjach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Oprócz tej nowelizacji, MŚ prowadzi także inne działania w kwestii GMO, także spełniające minimalny standard przepisów UE. Przygotowany przez MŚ projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych w zakresie zamkniętego użycia mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMM) jest teraz po uzgodnieniach międzyresortowych. Przyjęcie ustawy w rezultacie zakończy kolejny spór z Komisją Europejską. Projekt dotyczy kwestii: badań naukowych i laboratoryjnych.

Jednocześnie w kwestii GMO toczą się też inne działania legislacyjne, w tym prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz projekt prezydencki zmian w ustawie o nasiennictwie (nie zawiera wszystkich koniecznych do zmiany przepisów, tak, żeby po jego przyjęciu Polska mogła uniknąć kary finansowej za GMO).

Rząd w przeszłości podjął już próbę uregulowania kwestii GMO i umożliwienia tworzenia stref wolnych od GMO w Polsce. Przygotowana w 2009 r. ustawa nie została uchwalona przez parlament.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu 
Źródło: Ministerstwo Środowiska

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here