Jutro rusza wypłata zaliczek na poczet dopłat

Jutro rusza wypłata 70-procentowych zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Otrzyma je niemal 1,4 mln gospodarstw rolnych w Polsce.

zaliczki na poczet dopłat

W 2019 r. znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadczyła trudności ekonomicznych, w szczególności w związku z wystąpieniem długotrwałej suszy, które w istotny sposób wpłynęły na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Resort rolnictwa uznał, że okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek w wysokości 70 proc. na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r.

Zaliczki poprawią sytuację poszkodowanych przez pogodę

W tym roku zaliczki otrzyma niemal 1,4 mln gospodarstw rolnych w Polsce. Od 1 grudnia ruszy wypłata pozostałej części dopłat. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2019 r. wyniesie 15,2 mld złotych. To o ok. 0,4 mld zł więcej niż w 2018 roku.

– Wypłata zaliczek na poziomie 70 proc. od dnia 16 października 2019 r. pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał tego instrumentu w poprawie płynności finansowej gospodarstw – wyjaśnia resort rolnictwa.

Wcześniejsza wypłata znacznej części należnego wsparcia pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw, pozwalając im sprostać trudnościom powstałym w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Otrzymanie zaliczki nie jest uwarunkowane złożeniem dodatkowego wniosku, a więc nie wiąże się z żadnymi obciążeniami formalnymi.

Sprawdź, czy ARiMR zna twoje konto

ARiMR przypomina rolnikom, którzy w tym roku zmienili numer rachunku bankowego, aby powiadomili o tym fakcie biuro powiatowe.

Zaliczki będą przelewane rolnikom na ich konta bankowe, na które ARiMR przekazywała dopłaty za ubiegły rok. Dlatego bardzo ważne jest, aby numery rachunków były aktualne.

Stawki dopłat bezpośrednich za 2019 rok

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

 1. Jednolita płatność obszarowa
471,64   zł/ha
 1. Płatność za zazielenienie
316,54    zł/ha
 1. Płatność dla młodego rolnika
165,10    zł/ha
 1. Płatność dodatkowa
184,98    zł/ha
 1. Płatność do bydła
302,77    zł/szt.
 1. Płatność do krów
387,29    zł/szt.
 1. Płatność do owiec
104,08    zł/szt.
 1. Płatność do kóz
51,95    zł/szt.
 1. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha)
765,80    zł/ha
 1. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha)
382,90    zł/ha
 1. Płatność do roślin pastewnych
463,71    zł/ha
 1. Płatność do chmielu
2 054,33    zł/ha
 1. Płatność do ziemniaków skrobiowych
1 110,09    zł/ha
 1. Płatność do buraków cukrowych
1 524,18    zł/ha
 1. Płatność do pomidorów
2 250,81    zł/ha
 1. Płatność do truskawek
1 136,95    zł/ha
 1. Płatność do lnu
569,14    zł/ha
 1. Płatność do konopi włóknistych
135,44    zł/ha
 1. Płatność do tytoniu – Virginia
3,28    zł/kg
 1. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń
2,31    zł/kg

Kamila Szałaj, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here