Kalemba napisał do rolników

Bracia Rolnicy,
Uroczystości dożynkowe to piękna, wielowiekowa tradycja, wieńcząca rok rolniczego trudu. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za urodzaje i zebrane plony. W dziękczynieniu niesiemy chleb, a wraz z bochnem chleba przed ołtarze wnosimy prośby o sprawiedliwy jego podział. Przekazując dary ziemi i pracy rąk ludzkich powierzamy Opatrzności nasze troski i radości, prosząc o łaskę i błogosławieństwo dla naszego kraju i naszych rodzin, a także dla przyszłych urodzajów.

Tradycja dożynkowa – jak żadna – łączy teraźniejszość z przyszłością, efekty pracy z pokorą wobec natury, dziedzictwo z wartościami chrześcijańskimi, dając wyraz solidaryzmu społecznego i szacunku dla pracy pokoleń. Dziś, tak jak w przeszłości, rolnicy składają na ołtarzach swe plony, a wraz z wieńcami dożynkowymi i bochnami chleba oczekują uznania, lepszych rozwiązań systemowych i sprawiedliwego podziału wspólnego dobra.

Szanowni Państwo, błogosławiony Jan Paweł II przemawiając do rolników całego świata zgromadzonych na Placu Świętego Piotra w 2000 roku mówił, że w kulturze świata rolniczego od zawsze obecna jest świadomość ryzyka, które zagraża zbiorom ze względu na nieprzewidywalność pogody. Jakże aktualnie brzmią te słowa także w bieżącym roku w wielu rejonach naszego kraju rolnicy ponieśli znaczne straty. Niepokojące zjawiska atmosferyczne dotykają nas coraz częściej i ostrzej. Nie możemy przeciwdziałać naturze, ale wprowadzamy rozwiązania służące ograniczeniu strat poprzez dofinansowanie ubezpieczeń upraw, czy specjalne programy ułatwiające odbudowę gospodarstw. Pomimo tych trudnych warunków tegoroczne wyniki polskiego rolnictwa są w miarę pozytywne. Dziękuję za to rolnikom bardzo serdecznie – za wysiłek, mozolną pracę, a także wiarę i pewność, że dzięki Waszej pracy – chleba w naszej Ojczyźnie nie zabraknie!

Dzisiejszy świat, to często świat rywalizacji, konfliktów i konfrontacji. Świat, który jest nam – rolnikom obcy, ale też świat do którego możemy wnieść wiele dobrego; naszą chłopską mądrość wyrażoną przysłowiem „zgoda buduje”, umiejętność solidarnej współpracy, opartej na naukach Jana Pawła II, który mówił „solidarność to jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu” .Dobrym symbolem wspólnego dobra i zgody może być ten bochen dożynkowego chleba powstały w zgodnej współpracy wielu ludzi, rolników, młynarzy i piekarzy.

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy i Przetwórcy, polska żywność o wyjątkowej jakości i walorach smakowych zdobyła rynek europejski, coraz śmielej trafia na rynki światowe. Eksport artykułów rolno – spożywczych rośnie z roku na rok. Wysyłamy już około 25 % naszej produkcji. Poziom eksportu to ponad 15,2 mld euro. Wzrasta również dodatnie saldo w obrotach handlu zagranicznego. W ubiegłym roku wyniosło około 2,6 mld euro. Przedsiębiorcy i rolnicy wiedzą dziś jak konkurować na rynkach, stawiają na jakość, dobrą promocję, dziedzictwo kulinarne czy smaki regionów.

To dobry kierunek rozwoju.

Drodzy Rolnicy, przed nami nowe zadania i mnóstwo pracy. W najbliższych miesiącach będą podejmowane decyzje odnośnie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Od naszych działań i naszego zorganizowania będzie zależała nasza przyszłość.

Działajmy wspólnie, solidarnie, jednocząc się wokół celów, które chcemy osiągnąć.

Jako minister rolnictwa będę zabiegał o takie rozwiązania, które czyniłyby europejską politykę rolną, polityką wspólną, solidarną i sprawiedliwą.

Rolnik musi być rzeczywistym partnerem w całym łańcuchu żywnościowym, nadmierna ilość pośredników czy nieformalne porozumienia nie mogą ograniczać czy przechwytywać należnych Wam dochodów.

Pragnę raz jeszcze szczerze podziękować rolnikom za trud i za plony zebrane z takim wysiłkiem. Dziękuję wszystkim pracownikom związanym z rolnictwem, samorządowcom i organizacjom rolniczym. Liczę na Wasze wsparcie oraz społeczną aktywność. Dziękuję za przywiązanie do wiary, tradycji i dziedzictwa kulturowego i życzę wszystkim uczestnikom Dożynek wszelkiej pomyślności, wiele szczęścia, zdrowia i zwykłej ludzkiej życzliwości.

Szczęść Boże!
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stanisław Kalemba

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here