KE: produkcja wieprzowiny w UE wzrośnie

Po 7 latach spadku, w 2014 r. produkcja wieprzowiny w UE zaczęła odbudowywać się, wzrastając w skali roku o 2 proc. do 22,8 mln ton – wynika z analizy FAMMU/FAPA przeprowadzonej na podstawie „Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE” Komisji Europejskiej.

 

\"rolnictwo,
 

– Większej produkcji sprzyjały niższe koszty pasz, nieznaczna odbudowa stada loch oraz wzrost ich produktywności. W latach 2015-16 Komisja przewiduje kontynuację wzrostowego trendu w produkcji. W pierwszym kwartale br. uboje trzody chlewnej w UE wzrosły o 5,6 proc. pomimo niskich cen skupu – o 18 proc. niższych wobec średniej z lat 2010-14. Wzrost liczby ubojów nastąpił dzięki zwiększeniu liczebności prosiąt pod koniec 2014 r. o 2,5 proc. w stosunku do grudnia 2013 r. Wzrosty produkcji zanotowano we wszystkich państwach członkowskich liczących się na unijnym rynku wieprzowiny, największe w Hiszpanii (+11,7 proc.) i Polsce (+6,6 proc.), a mniejsze w Danii, Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii. Wzrost poziomu wytwarzania w Polsce nastąpił głównie z uwagi na zwiększenie produkcji i importu prosiąt, przy spadku wagi poubojowej w pierwszym kwartale br. o 2,4 proc. – czytamy w analizie FAMMU/FAPA.

W krajach „starej” UE-15 średnia waga poubojowa trzody chlewnej wzrosła w tym czasie o 1,2 proc., a w nowych państwach UE-13 obniżyła się o 1,4 proc., głównie ze względu na spadek w Polsce. 

Czytaj także:
Sytuacja na rynku wieprzowiny bardzo zła. A KE nie dopłaci do prywatnego przechowywania mięsa

– Pomimo tańszych pasz, niektórzy producenci trzody będą zmagali się w tym roku z problemami finansowymi, ze względu na niskie ceny skupu żywca, które nie zrekompensują kosztów produkcji. Z tego względu, w dalszej części 2015 r. przewidywane jest spowolnienie wzrostu produkcji netto. Od kwietnia do grudnia br. uboje trzody wzrosną prawdopodobnie już tylko o 1,8 proc. wobec tego samego okresu 2014 r. W całym 2015 r. produkcja może wzrosnąć o ok. 3 proc., a w 2016 r. już tylko o niespełna 1 proc.. W 2014 r. unijny eksport wieprzowiny obniżył się o ok. 13 proc. w skali roku do 1,9 mln ton, ze względu na rosyjski zakaz importu. W 2015 r. i 2016 r. eksperci Komisji przewidują odbudowę eksportu odpowiednio o 7 proc. i 8 proc. Sprzyjać temu będą perspektywy zwiększenia produkcji, konkurencyjność unijnego mięsa (niskie ceny, słabszy euro wobec dolara amerykańskiego), a także wysokie zapotrzebowanie ze strony krajów azjatyckich – informuje FAMMU/FAPA.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy br. wysyłki mięsa wieprzowego do krajów trzecich wzrosły o 4 proc., głownie do Chin, Filipin, USA i Singapuru.

– Epidemia pryszczycy w Korei Płd. spowodowała wzmożenie popytu importowego o jedną trzecią, co przy konkurencyjnych cenach unijnego mięsa spowodowało wzrost wysyłek. UE przejęła tym samym poprzedni udział w koreańskim rynku dostawców amerykańskich. Niższe wysyłki unijnej wieprzowiny do Japonii oznaczają odbudowę krajowej produkcji po ubiegłorocznej epidemii pryszczycy. Eksport ogółem (mięsa, podrobów, żywca, tłuszczu i przetworów) do wszystkich krajów (z wyłączeniem Rosji) zwiększył się w okresie od stycznia do kwietnia 2015 r. o 12 proc., co zrekompensowało utratę rynku rosyjskiego. Znaczny spadek eksportu i nadwyżka na rynku wewnętrznym w 2014 r. spowodowały spadek cen wieprzowiny w UE poniżej średniej pięcioletniej. Od początku 2015 r. notowania nadal spadały. W marcu 2015 r. Komisja Europejska zastosowała na okres 8 tygodni mechanizm prywatnego przechowywania wieprzowiny w celu stymulacji wzrostu cen i przywrócenia równowagi rynkowej. W kwietniu br. ceny wzrosły, w maju spadły, a w czerwcu ponownie wzrosły do 153 EUR/100 kg, jednak nadal są o 4 proc. poniżej średniej z lat 2010-14. Wzrost produkcji wpłynął na odbudowę spożycia wieprzowiny w UE w 2014 r. do 41 kg na jednego mieszkańca. W 2015 r. unijna konsumpcja wzrośnie o ponad 2 proc., dzięki zwiększeniu produkcji i umiarkowanym cenom, a w 2016 r. pozostanie stabilna – czytamy w komunikacie FAMMU/FAPA.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Nick Saltmarsh

Źródło: FAMMU/FAPA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here