KE żąda zwrotu 54,3 mln euro z wydatków na WPR

Komisja Europejska wystąpiła do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej, opiewających na łączną kwotę 115,2 mln euro.

Ponieważ część tych kwot odzyskano już od państw członkowskich, efekt finansowy wyniesie niecałe 54,3 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo.

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Główne korekty finansowe

Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od następujących państw członkowskich: Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Litwy, Węgier, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Finlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:

  • 29,8 mln euro (efekt finansowy*: 29,5 mln euro) do zwrotu przez Wlk. Brytanię ze względu na braki w jej systemie sankcji i niewłaściwie wdrożenie wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności;
  • 27,3 mln euro (efekt finansowy*: 0) do zwrotu przez Włochy ze względu na opóźnienia w płatnościach na rzecz rolników;
  • 21,5 mln euro do zwrotu przez Włochy ze względu na niedociągnięcia w zakresie kontroli tłoczni oraz zgodności plonów oliwy z oliwek;
  • 14,6 mln euro (efekt finansowy**: 14,5 mln euro) do zwrotu przez Holandię ze względu na niesprawny system sankcji i brak kontroli niektórych wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności.

Polska musi zwrócić 281 tysięcy euro.

Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, działając głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych.

Na nich ciąży również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o płatności bezpośrednie. Komisja przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa członkowskie w sposób odpowiedni prowadzą kontrole i usuwają nieprawidłowości. Jednocześnie Komisja może wystąpić o zwrot zaległych płatności, jeśli audyt wykaże, że działania państwa członkowskiego nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

Źródło: Press releases RAPID

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here