Kiedy e-PITy za pracę przy zbiorach?

Od 2019 roku urzędy skarbowe będą wystawiały e-PITy. Choć nie wszystkie nowości podatkowe będą obejmować osoby pracujące w rolnictwie, istotne jest to by wiedzieć, w jakim kierunku będą ewaluować przepisy. Dotyczy to również osób, które w tym roku zatrudniały się w ramach umowy o pracę przy zbiorach. Najwięcej trudności ten nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej nałożył na pomocników, a nie ich pracodawców.

e-PIT, e-PITy za pracę przy zbiorach, rolnictwo, rolnik, pomocnik rolnika,

-Przykładowo, e-PITy nie obejmą wszystkich podatników, a tych rozliczających się za pomocą deklaracji PIT-37 i PIT-38. Dla osób rozliczających się na deklaracjach PIT-36 i PIT-36L, e-PITy pojawią się dopiero w przyszłym roku – mówi Marta Tomaszewska, Kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie KALASOF.

Jeśli nic nie ulegnie zmianie, przepisy nie obejmą więc m.in. osób, które w mijającym roku:

 • zatrudniały się do tzw. pomocy przy zbiorach;
 • prowadziły działalność nierejestrowaną (zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców przychody z tytułu działalności nierejestrowanej  zostały zaliczone jako przychody z innych źródeł);
 • uzyskiwały przychody:
  • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach;
  • ze źródeł krajowych, od których byli zobowiązany samodzielnie opłacać zaliczki na podatek;
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (innymi słowy zarobkowali u płatnika spoza terytorium kraju);
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Przypomnijmy, że do najważniejszych obowiązków osób zatrudniających się na umowę o pracę przy zbiorach należy: zliczanie liczby przepracowanych dni (max. 180 w ciągu roku), złożenie odpowiedniego zeznania podatkowego i zapłacenie podatku. Przychody uzyskane jako „pomoc przy zbiorach” nie mogą być pomniejszane o jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu.

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here