Kim jest współczesny sołtys?

Za kilka dni, 11marca, będziemy obchodzić Dzień Sołtysa. Z tej okazji postanowiliśmy sprawdzić, kim jest współczesny sołtys. A Wy jakie macie zdanie o sołtysach z Waszych wsi? Czy ta funkcja jest jeszcze potrzebna? Piszcie w komentarzach.

 

Aktywista i społecznik

Z badań przeprowadzonych przez dr. hab. Arkadiusza Ptaka z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wynika, że współczesny polski sołtys jest osobą niezwykle aktywną społecznie. Ponad 70 proc. z nich należy do organizacji społecznych działających na polskiej wsi. Są to najczęściej Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Lokalne Grupy Działania, rady parafialne oraz rady rodziców działające w szkołach i przedszkolach. Sołtysi aktywni są również w partiach politycznych. Należy do nich 15 proc. sołtysów. I choć jest to zdecydowanie mniej niż w organizacjach społecznych, to na tle wszystkich mieszkańców naszego kraju jest to aktywność zdecydowanie wyższa.

– Sołtysi to osoby bardzo zaangażowane w działalność organizacji pozarządowych i partii politycznych. Wyróżniają się na tle ogólnej populacji dorosłych mieszkańców Polski, w tym mieszkańców obszarów wiejskich. Formalne członkostwo sołtysów cechuje się jednak pewną specyfiką. Działalność społeczna (w organizacjach pozarządowych, radach rodziców, radach parafialnych) jest na zdecydowanie wyższym poziomie (ok. 70 proc.) niż działalność mająca charakter polityczny (członkostwo w partiach politycznych, ok. 15 proc.). Członkostwo w organizacjach społecznych i politycznych, będące swoistym kapitałem (zasobem) sołtysów, sprawia, że mając dużą sieć powiązań, mogą oni wykorzystywać je w innych formach swojej aktywności, również politycznej, ale tylko na poziomie gminy – ocenia dr hab. Arkadiusz Ptak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w artykule Kapitał społeczny sołtysów ("Wieś i Rolnictwo", Nr 2 z 2018).

Okazuje się, że czynnikiem determinującym zaangażowanie społeczne sołtysów jest przede wszystkim aktywność społeczna rodziców, zaś w przypadku partii politycznych płeć, wiek oraz aktywność zawodowa. To wszystko sprzyja osiąganiu przez sołtysów dobrego wyniku wyborczego w wyborach do rady gminy. Ponad 70 proc. sołtysów biorąc udział w rywalizacji wyborczej do rady gminy, osiąga wyborczy sukces i wybierana jest na radnego.

Mniejsze zaangażowanie w działalność organizacji rolniczych

Jednocześnie zdecydowanie spada aktywność sołtysów w organizacjach działających typowo na rzecz rolnictwa, głównie w kółkach rolniczych.

Z badań przez dr. hab. Arkadiusza Ptaka wynika, że o ile w przeszłości ponad 20 proc. sołtysów z Wielkopolski i 30 proc. z lubelskiego działało w kółkach rolniczych, o tyle obecnie odsetek ten kształtuje się odpowiednio na poziomie: 6,2 i 2,2 proc.

Obecnie w Polsce jest około 40 tys. sołtysów.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here