Komisja sprawdza stan prac nad realizacją PROW 2014-2020

22 lipca 2014 r. miało miejsce posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, na którym dyskutowano na temat stanu prac nad realizacją PROW 2014-2020. Na chwilę obecną nie ma jeszcze kompletu aktów wykonawczych i delegowanych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 

 

\"\"

 

Konsultacje społeczne PROW na lata 2014-2020 przeprowadzone zostały w III etapach w okresie od 24 kwietnia 2013 roku do 14 lutego 2014 roku zgodnie z wymogami art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

15 kwietnia br. projekt Programu został przyjęty przez Radę Ministrów. W dniu 15 kwietnia br. Polska przekazała oficjalnie Komisji Europejskiej projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia 1303/2013 Komisja przedstawia swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia Programu. Zatwierdzenie Programu, zgodnie z przepisami UE, nastąpić powinno w ciągu kolejnych 6 miesięcy od przekazania Programu przez Państwo Członkowskie (PCz) do KE z wyłączeniem okresu rozpoczynającego się w dniu następującym po dniu, w którym KE wysyła swoje uwagi do PCz, i trwającego dopóki PCz na takie uwagi nie odpowie (art. 3 ww. rozporządzenia). Akceptacja Programu następuje pod warunkiem, że wszystkie uwagi przedstawione przez KE zostały odpowiednio uwzględnione.

Czytaj także:
Ile z UE na rybołówstwo na lata 2014-2020?
Nowe możliwości, czyli PROW 2014-2020!
Producenci mleka! Upływa termin składania wniosków!

Obecnie (stan na 16 lipca 2014 r.) MRiRW oczekuje oficjalnych uwag Komisji Europejskiej do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Należy się spodziewać, że KE będzie chciała wzmocnienia komponentów Programu dotyczących ochrony środowiska i przeciwdziałaniu i dostosowaniu się do zmian klimatu. Ważnym postulatem ze strony UE jest zwiększenie poprzez Program innowacyjności sektora rolno – żywnościowego. Można oczekiwać dyskusji co do kryteriów dostępu określających wielkość gospodarstw rolnych uprawnionych do pomocy w ramach poszczególnych instrumentów („Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”). Ważną kwestią jest też zapewnienie ukierunkowania działań Programu na efekty, zwrócenie uwagi na możliwość kontrolowania poprawności operacji i uproszczenia – przy czym należy zwrócić uwagę na trudność pogodzenia tych niewątpliwie istotnych postulatów.

Niezależnie od negocjacji projektu PROW 2014-2020, w MRiRW trwają także intensywne prace nad przygotowaniem legislacji krajowej dot. Programu, w tym w szczególności nad projektem ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Obecnie projekt ustawy jest przygotowywany do przekazania do konsultacji publicznych.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot.: sxc.hu
 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,521ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

15 martwych dzików wyłowiono z kanału Stary Nogat

Z kanału Stary Nogat w województwie mazurskim wyłowiono 15 martwych dzików. Służby weterynaryjne zbadają co było przyczyną śmierci zwierząt.  15 kwietnia 2021 r. o godz....

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE