Komisja wprowadziła poprawki do projektu ustawy ws. obrotu ziemią

Sejmowa komisja rolnictwa przyjęła projekt ustawy ws. obrotu ziemią z poprawkami. Proponowane przepisy przewidują zakaz sprzedaży państwowej ziemi przez 5 lat, ale nie będzie to dotyczyło działek o powierzchni do 2 ha. Obowiązek gospodarowania na ziemi zakupionej od Skarbu Państwa został wydłużony z 10 do 15 lat.

 

\"rolnictwo,

 

Sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Projektowana ustawa zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.

Komisja odrzuciła zgłoszony na posiedzeniu w dniu 16 marca wniosek poseł Pauliny Hennig-Kloski (Nowoczesa.pl) o powołanie podkomisji i skierowanie do niej projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Czytaj także:
Prezydent podpisał ustawę uniemożliwiającą dopłaty do nielegalnie użytkowanej ziemi

Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na zwiększeniu z 1 do 2 ha powierzchni nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, których nie obejmuje zakaz sprzedaży. Okres, w którym nabywca nie będzie mógł sprzedać zakupionych od Skarbu Państwa gruntów wydłużony zostanie z 10 do 15 lat. Poza tym Komisja wprowadziła poprawkę, z której wynika, że żądanie nabycia nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych powinno być wyrażone na piśmie.

Uwzględniono także poprawkę, która zakłada, że zbywca gruntu będzie miał możliwości wystąpienia do sądu o ustalenie ceny nieruchomości, jeśli cena oferowana przez ANR będzie za niska.

Posłowie uwzględnili postulat, by rolnik mógł się wycofać z transakcji, gdy zakup ziemi zaproponuje ANR.

Doprecyzowano także definicję rolnika indywidualnego. Jest nim osoba będąca właścicielem, posiadaczem czy lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Powinien posiadać kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkiwać w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 5-letni okres zamieszkania nie jest wymagany w przypadku młodego rolnika (do 40 lat). Rolnik musi także prowadzić gospodarstwo osobiście. Poza tym powinien być ubezpieczony w KRUS, chyba że powierzchnia prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego nie przekracza 50 ha użytków rolnych.

oprac. Kamila Szałaj, fot. flickr.com/Winnipix

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here