Komplet® 560 SC doskonałym narzędziem w strategii antyodpornościowej

Zwalczanie chwastów w uprawach zbożowych w obecnej technologii ich uprawy, jest jednym z podstawowych i niezbędnych zabiegów ochronnych i drugim z kolei po zaprawianiu ziarna siewnego.

Podejmując decyzję o zastosowaniu herbicydu, głównie w zbożach ozimych, należy wziąć pod uwagę jakie gatunki chwastów jednoliściennych i dwuliściennych występują na naszym polu oraz jakie ich nasilenie może wystąpić na danej plantacji.

W ostatnich latach w różnych rejonach kraju stwierdzono występowanie odpornych gatunków chwastów takich jak miotła zbożowa, wyczyniec polny czy chaber bławatek, na stosowane herbicydy z grupy sulfonylomoczników (grupa ALS).

 

\"\"

 

A jak wiadomo herbicydy z tej grupy do zwalczania chwastów w zbożach stosowane są najczęściej. W związku z tym, po wieloletnim stosowaniu tych herbicydów,  skuteczność zwalczania chwastów z roku na rok pogarsza się i jest niezadawalająca. Część rolników nawet nie zdaje sobie sprawy, że na ich polu występują odporne chwasty na herbicydy i nie stosując zaleceń strategii antyodpornościowej, pogłębiają to zjawisko. 

W związku z takim zagrożeniem Firma Bayer rozpoczęła program edukacyjny jak postępować w przypadkach podejrzenia występowania odpornych chwastów na plantacjach roślin zbożowych. A przede wszystkim jak postępować aby zapobiegać powstawaniu odporności. 

Jedną z takich metod jest stosowanie herbicydów, które w swoim składzie nie posiadają substancji aktywnych z grupy ALS, a posiadają subsancje aktywne z innych grup chemicznych, które przełamują odporność chwastów na herbicydy zawierające sulfonylomoczniki. Jednym z kluczowych herbicydów w strategii antyodpornościowej do jesiennego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w zbożach ozimych jest Komplet 560 SC.

Herbicyd ten jest kompletnym produktem zwalczającym miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych.

W skład Komplet 560 SC wchodzą dwie substancje aktywne wzajemnie się uzupełniające, a mianowicie: diflufenikan (DFF®) i flufenacet (FOE®).

Substancje te działają odglebowo na korzenie oraz nalistnie na różne procesy życiowe chwastów. Flufenacet pobierany jest przez korzenie i hypokotyl chwastów dwuliściennych i przez epikotyl traw oraz przemieszcza się z wodą w roślinie. Natomiast diflufenikan pobierany jest głównie przez korzenie kiełkujących chwastów dwuliściennych, ale słabo przemieszcza się w roślinie. Obie substancje aktywne długo utrzymują się w glebie przez co okres zwalczania chwastów po zabiegu tym herbicydem może trwać przez całą jesień. Najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskujemy stosując go we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, tzn.  przed wschodami lub w fazie siewek. Dlatego Komplet powinno stosować się do zwalczania chwastów na plantacjach zbóż ozimych od fazy szpilkowania (BBCH 11) do fazy 3 liścia zbóż (BBCH 13). Zalecana dawka tego herbicydu to 0,4 – 0,5 l/ha. Wyższą dawkę należy stosować na silnie zachwaszczonych plantacjach oraz glebach ciężkich lub organicznych oraz w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów.

Preparat ten charakteryzuje się wysokim stopniem selektywności dla zbóż i pozytywnym profilem w przypadku roślin następczych, co powoduje, że nie ma ograniczeń w płodozmianie. W wyniku losowych przypadków (wymarznięcie, uszkodzenia i inne) wiosną po wykonaniu orki siewnej można wysiać zboża jare, kukurydzę, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak jary czy lucernę.

Jak już wspominałem, herbicyd ten zalecany jest do zwalczania chwastów w strategii antyodpornościowej. Aby to spełniło swoje zadanie Komplet 560 SC  powinien być stosowany w pełnych dawkach, w optymalnym terminie zwalczania chwastów w celu zapewnienia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów oraz w rotacji z innymi herbicydami o różnych mechanizmach działania.

 

\"\"

 

Dr Piotr Choroszewski – Bayer CropScience
Redakcja AgroNews, fot.: freeimages
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here