Komunikat w sprawie protestu lekarzy weterynarii

Nie ma podstaw do zaostrzenia protestu lekarzy weterynarii. W ministerstwie dwukrotnie odbyły się spotkania z Zespołem negocjacyjnym Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Minister Marek Sawicki oraz podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk zaproponowali wiele korzystnych rozwiązań. Dotyczyły one m.in. wzrostu opłat i wynagrodzeń lekarzy weterynarii wykonujących z wyznaczenia zadania organów Inspekcji Weterynaryjnej. Należy podkreślić, że obniżenie stawek w rozporządzeniu ministra, kwestionowanym przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, dotyczyło jedynie wystawiania świadectw zdrowia dla trzody chlewnej.

Natomiast Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 stycznia br. w części dotyczącej zobowiązywania lekarzy weterynarii do niewykonywania czynności wynikających z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a dotyczących w szczególności sprawowania nadzoru nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa oraz wystawiania świadectw zdrowia zwierząt jest niezgodna z prawem.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie stosowne kroki w tej sprawie.
Rozważana będzie także zmiana przepisów o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko–weterynaryjnych w kierunku zwolnienia lekarzy, zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej oraz wykonujących jej zadania, z odpowiedzialności zawodowej związanej z przynależnością do samorządu lekarsko–weterynaryjnego.
Najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa konsumenta i dlatego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie działania niezbędne w celu jego zapewnienia, gdyż podjęta przez Krajową Radę Lekarsko–Weterynaryjną uchwała może spowodować, że bezpieczeństwo to będzie zagrożone.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. bajstock.com
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here