Koniec cięć na rolnictwo!

W liści wysłanym do głów państw i rządów, Copa-Cogeca wzywa do utrzymania nakładów na rolnictwo w UE na obecnym poziomie, ostrzegając, że dalsze cięcia zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu, wzrostowi zatrudnieniu na obszarach wiejskich, co ma kluczowe znaczenie w dobie kryzysu gospodarczego.

Pismo zostało wysłane niedługo przed decyzją głów państw i rządów w sprawo przyszłego budżetu UE na lata 2014-2020 (Wieloletnie Ramy Finansowe), która ma zapaść 7-8 lutego.

 

\"Koniec

 

W liście Przewodniczący Copa Gerd Sonnleitner oraz Cogeca Christian Pees podkreślali: „Decyzja ta będzie miała istotny wpływ na zdolność UE do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, stabilności i zrównoważonej produkcji W związku z tym mamy nadzieję, że nasze uwagi zostaną uwzględnione. Jesteśmy przekonani, że to dzięki Wspólnej Polityce Rolnej rolnictwo było niezmiernie ważną siłą stabilizującą w czasie ostatnich trudności ekonomicznych, zapewniając konsumentom bezpieczne dostawy żywności po rozsądnych cenach w czasie
nasilonej niestabilności rynków.

Sektor rolnictwa pozostaje ważnym źródłem zatrudnienia – zgodnie z danymi Eurostatu dwadzieścia sześć milionów osób pracuje w gospodarstwach rolnych UE. Ponadto, od roku 2009 UE z importera żywności netto stała się jej eksporterem netto. Żywność jest piątym największym sektorem eksportowym”.

Czytaj: Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. bez cięć
Czytaj: Unijna komisja rolnictwa za szybszym wyrównaniem dopłat
Czytaj: Propozycja budżetu UE nie do przyjęcia dla rolników

Dodali: „Poprawa konkurencyjnej pozycji UE to w dużej mierze zasługa rolników i ich spółdzielni. W ciągu ostatnich 15 lat koszty prowadzenia gospodarstwa znacznie przewyższyły ceny, jakie rolnicy uzyskują za swoje produkty. W związku z tym, ucierpiały dochody rolników i wynoszą średnio mniej niż połowę wynagrodzę w innych sektorach. Bez wsparcia dla rolników w ramach WPR, zdecydowanie wzrosłoby bezrobocie na obszarach wiejskich oraz w całym
sektorze rolno-spożywczym. Te korzyści uzyskuje się w zamian za niewielkie nakłady – koszt WPR wynosi mniej niż 1% wydatków publicznych rządów UE".

Podumowując, podkreślili: „Biorąc pod uwagę wyzwania przed jakimi staną rolnicy i ich spółdzielnie, WPR będzie jeszcze bardziej potrzebna w przyszłości. Zmiany klimatu już wywołują ekstremalne zjawiska pogodowe, a zmienność cen się nasila. Dlatego też apelujemy o utrzymanie tematu budżetu WPR w zbliżających się rozmowach na temat Wieloletnich Ram Finansowych.

Silna WPR poparta solidnym budżetem nie tylko zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe i zatrudnienie. Przy właściwych reformach, ukierunkowanych na wzmocnienie pozycji ekonomicznej rolników i ich spółdzielni, umożliwi także sektorowi rolno-spożywczemu przyczynienie się do zrównoważonego wzrostu".

Ponadto, Copa-Cogeca organizuje posiedzenie wysokiego szczebla 6 lutego w Brukseli. Uczestniczyć w nim będzie około 400 osób, by zwrócić uwagę decydentów politycznych na potrzebę silnej WPR popartej solidnym budżetem. Potem odbędzie się konferencja prasowa.

Copa-Cogeca pragnie przekazać głowom państw i rządów UE, mediom i instytucjom europejskim, jasne, wspólne przesłanie na temat potrzeby silnego budżetu WPR. Rolnicy z całej Europy łączą się w tym apelu.

Źródło: COPA-COGECA,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here