Konsultacje publiczne w zakresie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin

Komisja Europejska od 18 stycznia do 12 kwietnia 2021 r. prowadzi konsultacje publiczne w zakresie przepisów dyrektywy ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów*)

Konsultacje publiczne w zakresie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin
Konsultacje publiczne w zakresie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin foto: pixabay.com

W ramach konsultacji publicznych można wyrazić swoje poglądy w sprawie osiągnięć dyrektywy dotyczącej zrównoważonego stosowania pestycydów, problemów z jej wdrażaniem, egzekwowaniem i stosowaniem, a także możliwych dalszych działań i ich skutków.

Filar zrównoważonego stawania środków ochrony roślin

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (w obecnym stanie prawnym dotyczy środków ochrony roślin) została przyjęta w 2009 r. w celu zmniejszenia ryzyka i wpływu stosowania środków ochrony roślin na zdrowie ludzkie i środowisko. Filarem zrównoważonego stawania środków ochrony roślin jest stosowanie zasad integrowanej  ochrony roślin.

Branża środków ochrony roślin podejmuje zobowiązania w związku z “Zielonym Ładem” i strategią „Od pola do stołu”

Zrównoważone stosowanie pestycydów jest postrzegane jako kluczowe narzędzie do osiągnięcia celów określonych w strategii „Od pola do stołu” oraz „Europejskiego Zielonego Ładu”.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji publicznych dostępne są na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here