Kowalczyk: przeznaczamy 100 mln zł na utylizację folii

Przeznaczamy 100 mln zł dla gmin na utylizację folii i innych odpadów z gospodarstw rolnych – powiedział na wczorajszej konferencji prasowej minister środowiska Henryk Kowalczyk. – Planujemy, że masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu wyniesie co najmniej 200 tys. ton – dodał.

 folia, odpady, utylizacja opakowań, utylizacja folii, ochrona środowiska, Henryk Kowalczyk

Jak zaznaczył minister środowiska Henryk Kowalczyk, w ramach programu pilotażowego NFOŚiGW „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przeprowadzonego w 7 gminach na terenie powiatów ostrowskiego i ostrołęckiego, gminy złożyły wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 406 tys. zł.

„W związku z większą ilością odebranych odpadów łączna kwota ta została zwiększona do ponad 570 tys. zł. Efektem zrealizowanych działań jest zagospodarowanie ponad 1156 ton odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – powiedział minister Kowalczyk.

Zmiana programu pilotażowego na ogólnopolski

„Pilotaż programu zbierania i unieszkodliwiania foliowych opakowań wypadł bardzo pomyślnie, dlatego zdecydowaliśmy, że zostanie on wdrożony na terenie całego kraju” – poinformował szef resortu środowiska.

„Przeznaczymy na to 100 mln zł ze środków NFOŚiGW. Planujemy, że masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu wyniesie co najmniej 200 tys. ton” – dodał.

590 mln zł na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji

Podczas konferencji prasowej minister Kowalczyk omówił również program priorytetowy NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji. W ramach programu będzie można otrzymać pożyczki m.in. na budowę lokalnych oczyszczalni ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości.

„Wsparcie finansowe będzie można również przeznaczyć na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, podłączenia kanalizacyjne, budowę sieci wodociągowych oraz tworzenie ujęć wody czy stacji uzdatniania wody” – powiedział minister środowiska.

Jak zaznaczył minister Kowalczyk pożyczki będą mogły być częściowo umarzane w zależności od sytuacji finansowej gminy.

„Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tym programem planujemy zwiększyć jego budżet z 200 mln zł do 590 mln zł” – podkreślił minister.

Redakcja AgroNews, na podst. MŚ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here