Kto kupi sprzęt za 300 tys. zł?

28 stycznia 2011 r. w dziewięciu Oddziałach Regionalnych ARiMR:  dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" finansowanego z PROW 2007 – 2013. Ostatniego dnia tego naboru, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym złożenie wniosków o przyznanie wsparcia biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR w tych województwach, były czynne do obsłużenia ostatniego oczekującego w kolejce rolnika. Wniosek można było wysłać również listem poleconym nadając go w urzędzie pocztowym. W tym przypadku o dotrzymaniu terminu decydowała data stempla pocztowego na przesyłce, która nie może być późniejsza niż 28 stycznia 2011 r.

Sześć województw: lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie zakończyło 17 stycznia br. przyjmowanie wniosków o taką pomoc.

O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków lecz liczba punktów przyznanych poszczególnym operacjom zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w znowelizowanym rozporządzeniu MRiRW dotyczącym działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Dotychczas w ramach tegorocznego naboru, w Oddziałach Regionalnych ARiMR, zrejestrowano blisko 34,7 tys. wniosków o przyznanie takiego wsparcia na łączną kwotę około 5,2 miliarda zł (szczegóły otwórz). Liczby te  mogą ulegać zmianie w miarę zliczania wniosków nadchodzących za pośrednictwem poczty. Do wykorzystania w styczniowym naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" przewidziano łącznie ok. 2,44 miliarda złotych.

Tegoroczny nabór wniosków o pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" prowadzony był w 15 województwach poza  Wielkopolską. Wynikało to z tego, że zainteresowanie takim wsparciem było w tym regionie tak duże, że środki przyznane w ramach PROW 2007-2013 na "Modernizację gospodarstw rolnych" zostały już wykorzystane w poprzednich naborach zorganizowanych w 2007 r. i 2009 r. W pozostałych województwach były jeszcze środki z PROW 2007-2013 na inwestycje w gospodarstwach rolnych, toteż tam można było składać wnioski o przyznanie takiego wsparcia. Zasady ubiegania się o pomoc na modernizację gospodarstw rolnych, finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 są korzystniejsze dla rolników w porównaniu do obowiązujących w poprzednim naborze. Główna zmiana w przepisach dopuszcza bowiem możliwość składania wspólnie przez kilku rolników jednego wniosku o przyznanie pomocy na modernizację ich gospodarstw. Pomoc mogą uzyskać na wspólny zakup nowych maszyn i urządzeń. Inna ważna zmiana dotyczy rozdzielenia terminu przyjmowania wniosków na modernizację w zakresie priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego" oraz na inne inwestycje w gospodarstwach rolnych.

W styczniowym naborze wniosków pierwszeństwo mieli rolnicy, którzy chcą inwestować w restrukturyzację prowadzonej przez siebie produkcji mleczarskiej. To właśnie oni mogli przez dwa pierwsze tygodnie naboru, czyli od 3 do 17 stycznia 2011 r. składać wnioski o przyznanie takiej pomocy. Dopiero po nich od 17 do 28 stycznia 2011 r. można  składać inne wnioski, nie dotyczące restrukturyzacji produkcji mleka.

W sześciu województwach: lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim ARiMR przyjmowała wnioski w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" jedynie na restrukturyzację produkcji mleczarskiej. Było to związane z tym, że w poprzednich naborach w 2007 r. i 2009 r. w wymienionych regionach wykorzystano w znacznym stopniu środki zarezerwowane na wsparcie z tego działania PROW 2007-2013, a pozostała do wykorzystania pula pieniędzy wystarczy jedynie na inwestycje dla producentów mleka, zgodnie z założeniami MRiRW dotyczącymi realizacji polityki dodatkowego wsparcia pewnych sektorów (tzw. nowe wyzwania).
Według tych założeń rolnik, który chce restrukturyzować produkcję mleka, aby skorzystać ze wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych", poza wypełnieniem standardowych kryteriów obowiązujących w tym działaniu, takich jak m.in. wielkość ekonomiczna gospodarstwa czy wiek wnioskodawcy, musi spełnić dodatkowe wymagania. Chodzi o to, że musi być wpisany do rejestru producentów prowadzonego przez dyrektora właściwego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego i musi przysługiwać mu w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy kwota indywidualna tzw. kwota mleczna, w wysokości co najmniej 20 000 kg. Ponadto musi wykazać, że co najmniej od roku prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji mleka. W przypadku podmiotów, które nabyły gospodarstwo w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, warunek ten będzie spełniony, jeżeli w nabytym gospodarstwie działalność rolnicza w zakresie produkcji mleka jest prowadzona co najmniej od roku.

Rolnicy z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, poza wsparciem restrukturyzacji produkcji mleczarskiej, mogli również starać się o pomoc, na korzystniejszych warunkach, na realizację innych inwestycji w swoich gospodarstwach – wnioski mogli składać od 17 do 28 stycznia 2011 r. Jeżeli w tym terminie do jednego z wymienionych oddziałów zgłosił się rolnik planujący restrukturyzację produkcji mleka, jego wniosek także został przyjęty. W takim przypadku, nie należało zaznaczać we wniosku pola, że operacja dotyczy "priorytetu środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego". Główna zmiana w zasadach udzielania wsparcia polegała na tym, że w styczniu wnioski o pomoc na zakup i wspólne użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych mogło składać razem kilku rolników. Dotychczas nie mogli oni złożyć razem jednego wniosku o pomoc. Wprowadzenie takiej możliwości spowodowało, że o wsparcie mogli się starać także właściciele mniejszych gospodarstw rolnych, którzy dotychczas byli wykluczeni z ubiegania się o taką pomoc. A wynikało to z tego, że np. parametry użytkowe planowanego przez nich do zakupu sprzętu (np. wydajność maszyny rolniczej) były nieproporcjonalnie duże w stosunku do powierzchni ich niewielkich gospodarstw. Czyli oznaczałoby to, że użytkowanie takiej maszyny rolniczej w tak małym gospodarstwie byłoby po prostu nieekonomiczne. Natomiast, gdy o zakup nowoczesnej i wydajnej maszyny wstąpi razem kilku rolników, z których każdy posiada pewien areał ziemi uprawnej, wtedy taka maszyna będzie wykorzystywana zgodnie z zasadami ekonomiki produkcji rolniczej. Takie rozwiązania funkcjonują także w innych krajach Unii Europejskiej, np. we Francji i bardzo dobrze się sprawdzają. Aby można było skorzystać z takiej możliwości, rolnicy musieli zawrzeć pomiędzy sobą pisemną umowę. Znaleźć się w niej muszą zasady wspólnego używania i eksploatowania maszyn lub urządzeń oraz zakres prac wykonywanych przy ich użyciu przez każdą z tych osób. Określając zakres prac, muszą zostać uwzględnione zasoby i potrzeby gospodarstw każdej z tych osób.

Maksymalny poziom wsparcia, który można otrzymać na gospodarstwo, wynosi 300 tys. złotych. Poziom dofinansowania, jaką może otrzymać z ARiMR beneficjent, waha się od 40% do 70% kosztów poniesionych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i zależy od wieku beneficjenta, położenia jego gospodarstwa oraz rodzaju przedsięwzięcia. Na maksymalny, 70% zwrot kosztów poniesionych na modernizację gospodarstw rolnych, mogą liczyć osoby wspólnie składające wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje dotyczące restrukturyzacji produkcji mleczarskiej na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, z których żadna w dniu jego złożenia nie ukończyła 40 roku życia.

Wielu rolników pytało, czy będą musieli dokonywać zmian we wniosku o pomoc skoro w kalkulacji ceny sprzętu, dokonywanej często jeszcze w zeszłym roku, została policzona stawka VAT w wysokości 22%. Otóż wyjaśniamy, że zgodnie z "Instrukcją wypełniania wniosku", oferta powinna być ważna na dzień złożenia wniosku. Najbardziej pożądaną jest więc sytuacja, w której oferta byłaby wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 1 stycznia 2011 r. i zawierałaby m.in. wartość maszyny czy też urządzenia w kwocie netto i brutto ze stawką podatku VAT wynoszącą 23% – zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług, która obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Uznano natomiast, iż również oferty wystawione w 2010 r. przy stawce podatku VAT wynoszącej 23% i oferty wystawione w 2010 r. przy stawce podatku VAT wynoszącej 22% można uznać za dopuszczalne w zakresie oceny wniosku o przyznanie pomocy. I nie ma konieczności występowania do Wnioskodawcy o złożenie nowych ofert, z poprawną stawką podatku VAT, obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. gdyż byłyby to bowiem niejednokrotnie tożsame oferty, różniące się jedynie datą wystawienia.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, www.armir.gov.pl, fot. sxc.hu

Poprzedni artykułJabłka każdego dnia
Następny artykułPolska wieś dostała 100 mld zł

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,176FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,619ObserwującyObserwuj
5,410SubskrybującySubskrybuj

KRIR: Zabezpieczeniem kredytów preferencyjnych powinny być dopłaty

Izby Rolnicze zwróciły się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilną pomoc dla rolników. Według oceny Zarządu KRIR najszybszym wsparciem będzie uruchomienie kredytów...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE