Marek Sawicki odwołany

Po blisko pięciu latach sprawowania urzędu przyszedł czas zakończenia mojej misji. Czuję się zobowiązany przedstawić krótki bilans sytuacji w rolnictwie za ten czas – powiedział  Minister Marek Sawicki podsumowując 5 lat działania w resorcie.

Systematycznie rosną nakłady na rolnictwo w budżecie krajowym – od 35,7 mld zł w 2007 roku do 51,2 mld zł w 2011 roku, wobec 30,3 mld zł w 2005 roku.

Nastąpiło usprawnienie funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest najlepszą tego typu instytucją w UE obsługującą PROW. Do połowy 2012 roku ARiMR rozdysponowała ponad 90 % środków z tego programu (całość to ponad 70 mld zł). Przeszło 35 miliardów zł z PROW 2007-2013 trafiło już na konta bankowe rolników i przedsiębiorców. Rolnicy kupili dzięki temu m. in. ponad 21 tysięcy ciągników i przeszło 176 tysięcy maszyn i urządzeń rolniczych .

Na terenach wiejskich powstało też ok. 34 tysięcy nowych miejsc pracy niezwiązanych z rolnictwem. Dzięki wprowadzonym zmianom zwiększone zostały środki na cele inwestycyjne i podwyższona została premia dla młodych rolników. Opracowane zostały nowe zadania Mój rynek i odbudowa gospodarstw po klęskach.
 

Działanie Mój rynek to żywność bliżej konsumenta. Złożono już blisko 260 wniosków na budowę lub modernizację nowoczesnych targowisk.

W ramach wprowadzonego w 2010 roku działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” złożono 4 350 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 332 mln zł. Zawarto 2 883 umowy na kwotę 216 mln zł, co stanowi ok. 50 % środków finansowych przeznaczonych na to działanie.

Do 29 czerwca br. ponad 14,1 mld złotych wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich za 2011 r.

W trosce o zdrowie konsumentów zintensyfikowane zostały działania promocyjne związane z produktami ekologicznymi, tradycyjnymi i regionalnymi oraz w ramach programu Poznaj Dobrą Żywność.

Z roku na rok przybywa gospodarstw ekologicznych i certyfikowanych. W grudniu 2011 roku było ich ponad 23,5 tysiąca. W ciągu ostatnich 9 lat liczba ta wzrosła ponad 10. krotnie.

Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych pokazuje, że już ponad ¼ naszej produkcji rolnej, w ujęciu wartościowym, jest wysyłana poza nasze granice.

To efekt działań podejmowanych na rzecz zdobycia nowych rynków zbytu i wzrost spożycia w kraju. Uzgodnione warunki dostępu do rynków Chin, Rosji, Ukrainy, Japonii, Korei Południowej i wielu innych krajów.

W Polsce doskonałe wyniki osiągane są w realizacji programów mających na celu zdrowe odżywianie dzieci – „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.

Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Szklanka Mleka". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.

„Owoce w szkole” – blisko ¾ dzieci z grupy docelowej korzysta już z tego programu. Jak pokazują badania spożycie owoców i warzyw ogółem w dni szkolne było wyższe o 21% w grupie dzieci uczestniczących w programie, w porównaniu do grupy dzieci nieuczestniczących w programie, podczas gdy przed rozpoczęciem programu nie stwierdzono różnic w wielkości spożycia warzyw i owoców pomiędzy grupą uczestniczącą w programie a grupą nieuczestniczącą.

Dzieci uczestniczące w programie częściej wiedziały, ile porcji owoców i warzyw powinny codziennie spożywać (33,5% dzieci) niż dzieci nieuczestniczące w programie (22,8% dzieci).

To nasz kapitał na przyszłość – nie tylko wzrost spożycia tych produktów, ale przede wszystkim bardziej zdrowe społeczeństwo.

Na zakończenie wymienię najważniejsze rozpoczęte już projekty, które w mojej ocenie powinny być zrealizowane do końca kadencji tak, jak zostały zaplanowane.

Najważniejszą kwestią są oczywiście dalsze prace nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013, która powinna iść w kierunku jej uproszczenia, uczynienia jej sprawiedliwej i wyrównanej, zdolnej do podjęcia wyzwań współczesnej konkurencji w świecie.

W obszarze wewnętrznym niezbędne jest doprowadzenie do utworzenia jednej, spionizowanej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, która w sposób kompleksowy dbałaby o jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych.

Wobec stojących przed nami wyzwań muszą być kontynuowane prace nad wprowadzeniem podatku dochodowego w rolnictwie.

Dokończone powinny zostać prace nad połączeniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Agencją Rynku Rolnego, aby powstała jedna agencja płatnicza obsługująca rolników i przetwórców.

To samo dotyczy prac nad założeniami do ustawy o utworzeniu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń za Sprzedane Produkty Rolne.

Nie powinno się także zapominać o jeszcze dwóch istotnych zagadnieniach planowanych przeze mnie do realizacji w bieżącej kadencji.

Pierwsze dotyczy spraw związanych z ubezpieczeniem upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co w obliczu coraz częściej pojawiających się niekorzystnych zjawisk pogodowych nabiera bardzo istotnego znaczenia.

Drugie, pośrednio związane z poprzednim, dotyczy Narodowego Program Odnowy Melioracji i Rozwoju Retencji, gdyż aktualnie odbudowy lub modernizacji wymaga ok. 14 500 km cieków naturalnych (22%), 2 550 km kanałów (27%), 3 474 km wałów przeciwpowodziowych (41%).

W mojej ocenie, przedstawione wyżej zagadnienia są niezwykle ważne i wymagają rozstrzygnięć w interesie polskiego rolnictwa i jego zdolności do podjęcia skutecznej konkurencji na unijnym oraz światowym rynku.

Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki – Co zrobiłem przez 5 lat – sytuacja w rolnictwie 2007-2012

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,368ObserwującyObserwuj
5,450SubskrybującySubskrybuj

Siewnik wkręcił dłoń kobiety

Do nieszczęśliwego wypadku doszło na polu w Olszownicy, gm. Baćkowice. Podczas zasiewów zbóż siewnik wciągnął rękę kobiecie. "Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej ...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE