Najbezpieczniejsze maszyny tylko z tym znakiem!

Prezes KRUS nadaje maszynom i urządzeniom o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym „Znak Bezpieczeństwa KRUS”, w formie zezwolenia uprawniającego producenta do oznaczania konkretnego wyrobu znakiem graficznym KRUS w sposób trwały i używania go w działalności marketingowej.
 

 

\"\"

 

Znak Bezpieczeństwa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przyznawany jest na podstawie regulaminu, dla krajowych i importowanych maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które gwarantują użytkownikom zwiększone bezpieczeństwo pracy rolniczej.

Przyznanie znaku może nastąpić na wniosek producenta lub jego przedstawiciela oraz z inicjatywy rolników, ich organizacji i związków zawodowych dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS.

Dostawca (producent, importer, sprzedawca) występujący o nadanie „Znaku Bezpieczeństwa KRUS” dobrowolnie poddaje atestacji swój wyrób, zarówno pod względem spełnienia wymogów bezpieczeństwa biernego (konstrukcja) – badania laboratoryjne, jak i czynnego (zaistnienie wypadków z udziałem danego urządzenia w przeszłości – ryzyko szczątkowe), potwierdzonego w praktyce. 

Obecnie aby wyrób został oznaczony Znakiem KRUS musi posiadać:

–    deklarację zgodności WE,
–    ocenę ryzyka szczątkowego, określającego prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń wypadkowych,
–    certyfikat badania typu WE,
–    oznakowanie znakiem CE,
–    potwierdzenie bezpieczeństwa wyrobu przez ewentualne dodatkowe badania i praktykę (brak wypadków),
–    oznakowanie wyrobu symbolami graficznymi i napisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, zamieszczonymi również w instrukcji obsługi.

 

 

\"\"

 


Czytaj także:
Ciągniki i przyczepy rolnicze na minusie!
Modernizacja parku ciągnikowego w Polsce
Wiek ciągników w gospodarstwach rolnych

Znak Bezpieczeństwa KRUS przyznawany jest w formie zezwolenia uprawniającego dostawcę do oznaczania tym znakiem w sposób trwały konkretnego wyrobu i używania znaku w działalności marketingowej.

W przypadku obniżenia jakości wyrobu w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii, występowania w konstrukcji i budowie wad prowadzących do wypadku przy pracy rolniczej przy użyciu tego wyrobu, Prezes Kasy może cofnąć producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi prawo posługiwania się z Znakiem KRUS. Zezwolenie uprawniające do oznaczania wyrobu wygasa także z chwilą zaprzestania jego produkcji.

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here