Nawet 450 zł za odstrzelonego dzika

Nawet 450 zł – taką stawkę ryczałtu proponuje od nowego roku resort rolnictwa za każdą sztukę dzika pozyskanego w ramach odstrzału sanitarnego.

 

\"rolnictwo,
 

Minister rolnictwa przedstawił niedawno projekt rozporządzenia określającego wysokość ryczałtu za każdą sztukę odstrzelonego dzika. W myśl proponowanych przepisów na obszarach zagrożonych ASF ryczałt wyniósłby 450 zł za samicę dzika, której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg, a za innego dzika – 366 zł. Natomiast na pozostałych obszarach za samicę dzika ma to być 335 zł, a za dzika innego – 251 zł.

Ministerstwo w uzasadnieniu rozporządzenia podaje również kalkulację kwoty ryczałtu w maksymalnej wysokości 450 zł:

1) koszt wykonania odstrzału sanitarnego:

a) dzika – 169 zł,
b) samicy dzika , której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg – 253 zł,

2) koszt dojazdu do miejsca prowadzenia odstrzału – 50 zł,
3) koszt transportu tuszy do miejsca wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii – 78 zł,
4) koszt przechowywania tuszy – 37 zł,
5) koszt utylizacji – 32 zł 

Ryczałt w tej wysokości będzie wypłacany od nowego roku:

– myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt – w wysokości 70 proc. kwoty ryczałtu;
– dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego, albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu – w wysokości 30 proc. kwoty ryczałtu.

oprac. Kmaila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here