Nawozy mogą mocno zdrożeć. Samorząd rolniczy walczy o kadm

Pod koniec maja Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI) przyjęła opinię dotyczącą nawozów w Unii Europejskiej. Nowe przepisy zakładają dużo niższe limity zawartości substancji niepożądanych w nawozach fosforanowych, w tym kadmu. Propozycja ta nie podoba się samorządowi rolniczemu.

\"rolnik,

Złoża fosforu zawierające niski poziom kadmu występują głównie w Rosji. Wykorzystuje je norweska firma Yara, potentat światowy w produkcji nawozów.


Bez uzasadnienia, ze szkodą dla rolnika

W 2017 roku Komisja Europejska zamierza uregulować problem zawartości kadmu w złożach fosforanu i zmniejszyć normy udziału kadmu. Komisja Europejska proponuje limity – 60 mg Cd/kg P2O5, z późniejszym obniżeniem do 40 mg, a nawet 20 mg Cd/kg P2O5.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych przyjęcie takich rozwiązań nie ma, póki co, uzasadnienia w dowodach naukowych.

Szkodliwość kadmu w glebach uprawnych jest kwestią, którą powinno się zająć, jednak regulacje te powinny mieć silne uzasadnienie naukowe, a nie tylko polityczne i ekologiczne, a przecież pomimo licznych badań, KE nadal nie przedstawiła żadnych pomiarów wykazujących, że limit 60 mg jest niezbędny do ochrony zdrowia – ocenia Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Jego zdaniem nowe przepisy spowodują wzrost ceny nawozów o 2–15 proc.

– W efekcie produkcja może się przenieść poza obszar UE, powiększając zależność gospodarczą Unii w obszarze dotyczącym żywności – przewiduje Szmulewicz.

Dlatego też zwrócił się do rządu oraz resortów rolnictwa i finansów z wnioskiem o lobbing w tej sprawie na forum unijnym oraz o poinformowanie polskich europarlamentarzystów o tym problemie.

Branża też nie zgadza się na obniżenie poziomu kadmu

Podobnego zdania są również koncerny chemiczne. Według tej branży, nowe przepisy będą faworyzowały złoża rosyjskie, w których ilość kadmu jest niska. A w tej chwili 70 procent importu fosforanów do UE pochodzi z Afryki.

Przeciwne obniżeniu poziomu kadmu są także europejskie organizacje rolników.

– Niepokoi nas zaproponowany we wniosku poziom kadmu w nawozach fosforowych. Chcemy, by maksymalny poziom kadmu w nawozach fosforowych był ustanowiony na poziomie równym lub wyższym niż 60 mg/kg P2O5, po upłynięciu odpowiedniego okresu przejściowego trwającego 15 lat, umożliwiającego wprowadzenie zharmonizowanego poziomu w UE. Brakuje dowodów naukowych uzasadniających poziomy zaproponowane przez Komisję. Co więcej, Komisja nie oszacowała skutków braku dostępu do fosforanu dla plonów i jakości roślin, a także wzrostu kosztów produkcji dla rolników, ze względu na ograniczoną ilość fosforytu o niskiej zawartości kadmu na świecie – powiedział sekretarz generalny Copa i Cogeca, Pekka Pesonen.

Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here