NIK o nieprawidłowościach w realizacji programu \”Leader\”

Środki publiczne na realizację działań osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 zostały wydane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem, ale było trochę nieprawidłowości – informuje Najwyższa Izba Kontroli.
 

\"rolnictwo.
 

Środki z programu Leader zostały wykorzystane : m.in. na budowę i remonty obiektów publicznych na terenach wiejskich, organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej, zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Czytaj także:

Samorząd rolniczy nie odpuszcza w kwestii kar dla rolników
Będą zaliczki na projekty z PROW
Mniej pieniędzy na materiał siewny

Nieprawidłowości, które  dotyczyły realizacji osi Leader polegały przede wszystkim – w przypadku samorządów województw – na nieprzestrzeganiu terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy na realizację małych projektów, a w przypadku lokalnych grup działania – na dokonywaniu wyboru małych projektów niezgodnie z kryteriami ustalonymi w lokalnych strategiach rozwoju oraz naruszaniu zasady bezstronności w wyborze projektów, a także nieprawidłowym informowaniu beneficjentów o dokonanej ocenie wniosków.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here