Nowa propozycja reformy ubezpieczeń społecznych dla rolników

9 października br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak wzięli udział w na spotkaniu poświęconym propozycji nowej koncepcji reformy systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników, zorganizowanym przez Forum Inicjatyw Rozwojowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W trakcie spotkania przedstawiono koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce, opracowaną przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat możliwych kierunków zmian w systemie ubezpieczeń społecznych rolników.
 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej opracował koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce, dostrzegając potrzebę zmian KRUS-u.

W trwającej od lat dyskusji na temat systemu ubezpieczeń społecznych rolników, ścierają się dwa główne, a zarazem skrajne stanowiska. Pierwsze z nich to utrzymanie statusu quo KRUS-u, drugie to likwidacja tej instytucji i przeniesienie ubezpieczeń rolników do ZUS-u, na zasadach tam obowiązujących. Należy jednak zastanowić się nad trafnością tych rozwiązań. Obecny system ubezpieczeń dla rolników jest kosztowny, a także postrzegany jako niesprawiedliwy. Z drugiej jednak strony, nagła likwidacja systemu preferencyjnego oznaczałaby istotny wzrost obciążeń, zwłaszcza dla małych gospodarstw, co mogłaby zagrozić ich przyszłemu funkcjonowaniu.

Dostrzegając problem, a zarazem potrzebę zmian, w niniejszym raporcie przedstawiono  koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników. W nowym systemie, administrowanym przez KRUS lub ZUS, z preferencyjnego ubezpieczenia mogliby korzystać wyłącznie rolnicy, posiadający niskie dochody.

Poza nim znalazłyby się osoby osiągające ponad 50% przychodów poza sektorem rolniczym oraz rolnicy, których dochody uzasadniają objęcie ich ubezpieczeniem w systemie powszechnym o zdefiniowanej składce (w tym w kapitałowych otwartych funduszach emerytalnych), gdzie wysokość świadczenia zależy od zgromadzonego kapitału i okresu pobierania świadczenia (zależnego od wieku rozpoczęcia pobierania świadczenia).

„Koncepcja reformy systemu ubezpieczeń społecznych” została opracowana w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych EFRWP, którego działanie opiera się głównie na wypracowywaniu oryginalnych rozwiązań oraz stanowisk Fundacji w zakresie istotnych spraw dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, a także w Unii Europejskiej.
 
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here