Nowe podejście do wody złagodzi skutki zmian klimatu

Wzrastające ryzyko ulewnych deszczy i dotkliwych susz to niektóre ze skutków zmiany klimatu, mogące mieć druzgocący wpływ na ekosystemy, jakość wody i społeczeństwo. Dlatego też zachodzi pilna potrzeba znalezienia sposobów na złagodzenie szkód wywołanych przez te ekstremalne zjawiska pogodowe.

zmiany klimatu, BINGO, Rafaela de Saldanha Matos, susza, powodzie, narzędzie, ekstremalne zjawiska pogodowe

Zespół finansowanego przez UE projektu BINGO stworzył rozwiązania dla konkretnych wyzwań o podłożu klimatycznym, związanych z zagrożonymi zasobami wodnymi o strategicznym znaczeniu.

„Osoby odpowiedzialne za gospodarkę wodną i pozostałe zainteresowane strony otrzymują informacje dotyczące konkretnych scenariuszy klimatycznych w rozdzielczości przestrzennej/czasowej dopasowanej do ich potrzeb, co pozwala im na podjęcie działań na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim”, mówi koordynatorka projektu Rafaela de Saldanha Matos.

Członkowie konsorcjum zbadali sześć obszarów w północnej i południowej Europie, uwzględniając najważniejsze warunki klimatyczne i cykle hydrologiczne w skali lokalnej i regionalnej, mające miejsce w Europie w różnych okresach czasu.

Opracowali wytyczne, aby stworzyć i wzmocnić korzystną dla obu stron współpracę pomiędzy naukowcami a zainteresowanymi stronami oraz odnieśli się do powszechnych problemów.

„Obejmowały one powodzie i susze, zapotrzebowanie na dobrej jakości wodę, konkurowanie o wodę pomiędzy rolnictwem, ośrodkami miejskimi i turystyką, a także potrzebę bezpieczeństwa wodnego”, wyjaśnia Matos.

Wysiłki na ogólnoeuropejską skalę

Partnerzy projektu opracowali informacje i narzędzia niezbędne dla bardziej wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Europie, czego przykładem jest internetowe portfolio działań w zakresie adaptacji stworzone z myślą o użytkownikach końcowych, osobach odpowiedzialnych za gospodarkę wodną oraz decydentach i ustawodawcach, których dotyka zmiana klimatu. Pomaga im ono lepiej reagować na prognozy klimatyczne, między innymi dotyczące ekstremalnych zjawisk pogodowych. „W celu zapewnienia, aby badania były pożyteczne dla społeczeństwa, w projekt BINGO zaangażowano rolników na Cyprze i duże organizacje zarządzające zasobami wodnymi w Niemczech, organy i stowarzyszenia zajmujące się nawadnianiem w Portugalii, przedsiębiorstwa wodociągowe w Portugalii i Norwegii, a także gminy i władze metropolitarne w Hiszpanii”, wyjaśnia Matos.

W Holandii zbadano wilgotność gleby i system ochrony przyrody oraz zaprojektowano i zainstalowano instrumenty badawcze do pomiarów terenowych. Cypr wykorzystał tę samą metodologię i sprzęt do lepszej oceny suszy.

Matos zauważa: „Przykłady te odzwierciedlają szeroką różnorodność warunków klimatycznych, sposobów użytkowania gruntów, ram prawnych i instytucjonalnych, organizacji i stopni zaangażowania w projekt BINGO. W odniesieniu do każdej z tych kwestii zyskaliśmy nowe informacje, zrozumienie i gotowość na przyszłość”.

Uniwersalność i ulepszona komunikacja to niektóre z korzyści projektu

Jedną z największych zalet projektu BINGO jest możliwość wykorzystania go w innych dziedzinach ze względu na zaangażowanie zainteresowanych stron z różnych środowisk.

„Bez względu na to, czy jesteś naukowcem poszukującym danych bądź metodologii, ustawodawcą szukającym wsparcia w podejmowaniu decyzji, członkiem zespołu technicznego do spraw zarządzania zasobami wodnymi, dostawcą czy też rolnikiem próbującym stworzyć plan na przyszłość, a nawet jeśli nie należysz do żadnej z tych grup, ale zwyczajnie martwi cię wpływ zmiany klimatu na zasoby wodne w twoim regionie, wyniki naszego projektu zapewnią ci potrzebne informacje”, komentuje Matos.

Projekt BINGO w znaczącym stopniu przyczynił się do usprawnienia komunikacji pomiędzy naukowcami a osobami spoza kręgów naukowych oraz zwiększył świadomość wpływu zmiany klimatu na powodzie i susze poprzez organizację kilku wydarzeń skierowanych do ogółu społeczeństwa i publikację wyników projektu na całym świecie.

„Stworzyliśmy nowe, globalne podejście do działania na rzecz klimatu i zarządzania zintegrowanym obiegiem wody, które może zostać wykorzystane przez inne państwa w Europie i na całym świecie. Opracowaliśmy także wytyczne dla wzmocnienia współpracy pomiędzy badaczami a zainteresowanymi stronami, która będzie korzystna dla obu stron”, podsumowuje Matos.

Redakcja AgroNews, źródło: CORDIS EU, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here