Nowe przepisy UE dotyczące pasz leczniczych

Komisja Europejska przyjęła dokument „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej mający na celu ujednolicenie przepisów w zakresie pasz leczniczych.

 

\"rolnictwo,
 

W projekcie ww. wniosku uaktualniono dotychczasowe przepisy dotyczące paszy leczniczej poprzez uchylenie dyrektywy 90/167/EWG określającej warunki, na jakich można produkować, wprowadzać na rynek i stosować paszę leczniczą w UE. Dyrektywa ta weszła w życie przed utworzeniem rynku wewnętrznego, a jej treść nigdy nie była w znacznym stopniu zmieniana. Celem przeglądu przepisów dotyczących paszy leczniczej jest zharmonizowanie – z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa – procedur wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej i produktów pośrednich w UE oraz odzwierciedlenie postępu technicznego w tej dziedzinie.

Przedmiotowy wniosek obejmuje swoim zakresem wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej u zwierząt domowych oraz u zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności w UE. W dokumencie określone zostały zasady dotyczące wytwarzania, składu, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej. Zastosowanie mają ogólne wymogi dotyczące produkcji określone w rozporządzeniu (WE) nr 183/2005. Ponadto paszę leczniczą można wytwarzać jedynie z weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych na podstawie przepisów dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych. W rozporządzeniu określono również zasady zatwierdzania podmiotów działających nas rynku pasz oraz przepisy, zgodnie z którymi mogą wytwarzać paszę leczniczą, wymogi służące zapobieganiu zanieczyszczeniu krzyżowemu, etykietowania.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here