Nowelizacja prawa łowieckiego. Gdzie teraz zgłaszać szkody łowieckie?

  Trwa zamieszanie wokół nowelizacji prawa łowieckiego. Okazuje się, że zmienił się adresat, do którego należy zgłaszać szkody łowieckie ze swoich pól. Od 1 kwietnia br. zgłoszenia powinny przyjmować  gminy. Problem w tym, że nie wszystkie urzędy o tym wiedzą.

  rolnictwo, środowisko, szkody łowieckie, Prawo łowieckie, ministerstwo środowiska

  Od kilku rolników dostaliśmy informacje, że chcą oni zgłosić szkodę łowiecką w swoim urzędzie gminy, ale nie mogą, bo urzędnicy nie mają jeszcze wytycznych odnośnie przyjmowania takich wniosków. A w myśl nowelizacji prawa łowieckiego, teoretycznie od 1 kwietnia szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta należy zgłaszać do urzędów gmin, a nie – jak do tej pory – do kół łowieckich.

  Pytamy w ministerstwie

  W związku z tą sytuacja postanowiliśmy zapytać ministerstwo środowiska, jak to jest z tymi szkodami, i gdzie rzeczywiście należy je zgłaszać.

  Oto odpowiedź:
  "Ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie została opublikowana 30 marca br. (Dz. U. poz. 651). Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.


  Wniosek powinien zwierać w szczególności:

  • imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych,
  • wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego."

  Kamila Szałaj
  Redakcja AgroNews, fot.flickr.com

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here