Nowy przewodniczący Copa o obawach związanych z umową TTIP

Nowy przewodniczący Copa widzi potrzebę intensyfikacji transatlantyckich negocjacji handlowych (TTIP) i odwrócenia działań Waszyngtonu polegających na nałożeniu dodatkowych opłat celnych na masło i śmietanę eksportowane z UE.
 

\"rolnictwo,

W czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych nowy przewodniczący Copa Martin Merrild podkreślił potrzebę intensyfikacji rozmów mających na celu podpisanie umowy o wolnym handlu między UE i USA (TTIP). Zwrócił uwagę, że korzyści powinni odnieść partnerzy po obu stronach Atlantyku. Powiedział, że posunięcie Waszyngtonu zmierzające do nałożenia opłat celnych na eksport masła i śmietany z USA wymaga ponownego przemyślenia.

– Jako przewodniczący Copa, będę nalegał na silną strategię eksportową zmierzającą do otwarcia nowych rynków i utrzymam proaktywną postawę Copaw rozmowach o wolnym handlu między UE i USA (TTIP). Negocjacje muszą zostać zintensyfikowane, szczególnie w kontekście porozumienia w sprawie partnerstwa trans-pacyficznego zawartego przez ministrów handlu 12 krajów regionu Pacyfiku – powiedział Merrild, przemawiając do amerykańskich polityków i przedstawicieli rolników w Waszyngtonie.

Czytaj także:
Ekspert: Polskie rolnictwo może stracić na umowie handlowej pomiędzy UE a USA

– Jednak kwestionuję udział Ameryki w wolnej wymianie handlowej, jeśli ma on odbić się niekorzystnie na sektorze mleka UE przez podwyższone opłaty celne za eksportowane z UE masło i śmietanę. Nie widzę uzasadnienia takich działań, w sytuacji gdy eksportujemy do USA niewielkie ilości rzędu np. 8000 ton masła. Ponadto, nadal nie możemy eksportować znaczącej ilości wołowiny do USA, mimo że władze amerykańskie zgodziły się w zeszłym roku na dopuszczenie eksportu europejskiej wołowiny na rynek USA – dodał Merrild.
Ale przyznał, że dostrzega też liczne możliwości po obu stronach Atlantyku, jakie otworzą się dzięki umowie o wolnym handlu.


Nowy przewodniczący Copa Martin Merrild mówi o sytuacji europejskich rolników w obliczu rosnących wyzwań

– USA to nasz najważniejszy partner handlowy i jestem pewien, że wszyscy możemy wiele zyskać na umowie. Jeżeli rozmowy mają odnieść sukces, bariery pozataryfowe i zbędne przeszkody w handlu muszą zostać usunięte, jako że jesteśmy przekonani, że trzy czwarte zysku z umowy handlowej zostanie wygenerowane dzięki zniesieniu tych barier – powiedział Merrild.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/m01229

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here