NSZZ RI o zwrocie akcyzy: więcej na hektar, więcej za litr

NSZZ RI "Solidarność" przekazał ministrowi rolnictwa swoją opinię do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 roku.
 

\"rolnictwo,
 

W opinii przekazanej ministrowi rolnictwa Związek podkreślił, że zaproponowana w projekcie stawka 0,96 PLN za litr jest tylko kosmetyczną zmianą stawki obwiązującej w latach 2012,2013 i 2014 (0,95 PLN / 1 litr) i nie odzwierciedla w żaden sposób kosztów i warunków prowadzenia działalności rolniczej oraz sprawia, że ww. mechanizm, który w założeniu ma wpływać na poprawę konkurencyjności polskim rolnikom, nie spełnia swojej roli.

Ponadto Związek wystąpił o podniesienie limitu zużycia oleju napędowego na hektar do 126 litrów z 86 obecnie obowiązujących. Obecny przelicznik jest zdaniem Związku dużo niższy niż rzeczywiste nakłady, jakie ponoszoną obecnie rolnicy.

Czytaj także:
Kryzys w rolnictwie. Izby Rolnicze apelują o działania
PROW 2014-2020: nacisk na poprawę sytuacji gospodarstw rodzinnych
Po jednym dniu ARR zakończyła przyjmowanie powiadomień ws. rekompensat

Związek podkreślił, że w tym roku i latach następnych, rząd wycofał się ze wsparcia niektórych sektorów w ramach przejściowego wsparcia krajowego, co także powoduje pogorszenie konkurencyjności rolników, i co warto zauważyć, generuje kosztem rolników oszczędności budżetowe w roku bieżącym i latach następnych (tylko w tym jednym roku wyniosą one ok. 1,5 mld złotych).

Redakcja AgroNews, fot. freeimages

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here