Obowiązkowe badania profilaktyczne dla rolników!!

W związku z wnioskiem komisji ds. Rodziny Wiejskiej działającej przy Walnym Zgromadzeniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz wystąpieniem Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Zdrowia, Ministra RiRW oraz Prezesa KRUS w kwestii ochrony zdrowia na obszarach wiejskich.
 

 

\"\"

 

Zdaniem samorządu rolniczego, rolnicy i członkowie ich rodzin, a także mieszkańcy obszarów wiejskich nie prowadzący działalności rolniczej, nie mają zapewnionej odpowiedniej profilaktyki zdrowia.

Czytaj także:
Koniec kryzysu?! Orędzie o stanie UE
Rolnicy chętnie kupują państwowe grunty
Jedzmy ziemniaki – na zdrowie!

Dlatego też, we wprowadzanych zmianach w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawach zmieniających ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw powinny znaleźć się zapisy o obowiązku wykonywania raz w roku podstawowych badań profilaktycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.

Wniesienie takiej poprawki nałożyłoby na lekarzy pierwszego kontaktu obowiązek wykonywania badań profilaktycznych.

Poprawka do ustawy dawałaby też możliwość wszystkim pacjentom, w tym rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich, skorzystania z przysługujących im badań profilaktycznych, co przyczyniłoby się pośrednio do poprawy zdrowotności rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Ponadto, zdaniem samorządu rolniczego, należy do badań profilaktycznych dla rolników i ich rodzin wprowadzić obowiązek wykonywania diagnostyki w kierunku boreliozy, aby jak najwcześniej wychwycić zachorowania i zapobiec powodowanym przez nią skutkom.

Przedstawiając powyższe problemy, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra RiRW o monitorowanie wprowadzanych w ww. ustawach zmian i spowodowanie, aby znalazły się w nich wnioskowane przez samorząd rolniczy przepisy.

Zarząd KRIR wystąpił w tej sprawie także do Ministra Zdrowia i zwrócił się o spowodowanie, aby rozwiązanie sygnalizowanego przez samorząd rolniczy problemu znalazło się w przygotowywanych zmianach przepisów prawa, a także do Prezesa KRUS o zaproponowanie stosownych rozwiązań w ww. ustawach lub zaproponowanie innych zmian, które rozwiązywałyby przedstawiony problem.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here