ODR-y trafią pod nadzór ministra

Ośrodki doradztwa rolniczego będą nadzorowane przez ministerstwo rolnictwa, a nie przez samorządy wojewódzkie – zakłada nowelizacja ustawy o ODR-ach. Zmienione przepisy zostały zaakceptowane przez Sejm.

 

\"rolnictwo,

 

Głównym celem zmian jest przeniesienie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do resortu rolnictwa.

Analogicznie, tak jak w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego, to minister właściwy do spraw rozwoju wsi będzie nadawał w drodze zarządzenia statuty tym jednostkom, powoływał dyrektorów według jednolitych kryteriów odnośnie do osób pełniących to stanowisko oraz powoływał członków Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Minister rolnictwa będzie też kontrolował i oceniał działalność jednostki doradztwa rolniczego oraz pracę jej dyrektora i Rady.

Nowe statuty wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego obowiązywać będą od dnia wejścia w życie ustawy. Nowelizacja obniża także wymogi względem posiadanego wykształcenia kandydatów na stanowisko dyrektora – zamiast wyższego wykształcenia magisterskiego wystarczające będzie wykształcenie wyższe.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją zmianie ulega też skład Rady przy ośrodkach – zwiększy się liczba członków z 11 do 12. Przyjęte dziś zmiany zapewnią jednolitość sposobów działania ośrodków w poszczególnych województwach oraz podniosą efektywność wykorzystania dotacji celowej, która będzie powiązana z rocznym programem działalności. Nowelizacja pozwoli też na monitoring i kontrolowanie funkcjonowania tych jednostek.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Za ustawą głosowało 259 posłów, przeciw było 174 posłów, a dwóch się wstrzymało.

Redakcja AgroNews, fot. Sejm RP, Krzysztof Białoskórski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here