Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej z korzyścią dla rolnika

Wczoraj weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

\"\"

 

Rolnicy będą mogli zaliczyć do kosztów kwalifikowanych koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a nie jak dotychczas, od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa, już na początku września rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie tej pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć:

  •     W oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji (osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. − Prawo pocztowe);
  •     Za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (osobiście albo przez upoważnioną osobę).

Źródło: MRiRW
Redakcja AgroNews, fot.: pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here