OGŁOSZENIE dotyczące pochodzących z importu równoległego środków ochrony roślin TRIBEN GOLD 750 WG i GOLDEN TRIBEN 750 WG

Środki TRIBEN GOLD 750 WG i GOLDEN TRIBEN 750 WG są wprowadzane do obrotu w Polsce na podstawie zezwoleń na import równoległy o numerach odpowiednio R-44/2010 i.r. oraz nr R-45/2010 i.r. wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

\"\"
 

Analiza chemiczna próbek ww. środków pozyskanych z rynku w latach 2011 i 2012 wykazała, że nie są one identyczne ze środkiem referencyjnym – Granstar 75 WG produkowanym przez spółkę DuPont. Analiza została przeprowadzona przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Sośnicowicach 12 grudnia 2011 r. i 17 lutego 2012 r. (atesty analityczne nr 1168/2011/I, 1169/2011/I i 232/2012/I) na próbkach pochodzących z partii o numerach Bx.DX11.010 (GOLDEN TRIBEN 750 WG, data produkcji 4 kwietnia 2011 r.), Bx.DX11.034 (TRIBEN GOLD 750 WG, data produkcji 7 kwietnia 2011 r.) i Bx.DX11.036 (TRIBEN GOLD 750 WG, data produkcji 7 kwietnia 2011 r.).

Tym samym spółka DuPont stwierdza, że środki TRIBEN GOLD 750 WG i GOLDEN TRIBEN 750 WG o wskazanych powyżej numerach partii, jak również substancja czynna w nich zawarta, nie pochodzą z koncernu DuPont, a tym samym środki te nie spełniają wymogów określonych w zezwoleniach MRiRW nr R-44/2010 i.r. i nr R-45/2010 i.r.

Spółka DuPont zawiadamia o powyższych ustaleniach, chcąc zapobiec przekonaniu potencjalnych użytkowników, że środki TRIBEN GOLD 750 WG i GOLDEN TRIBEN 750 WG są produktami koncernu DuPont pochodzącymi z importu równoległego.

Jednocześnie spółka DuPont oświadcza, że koncern DuPont nie jest w żaden sposób powiązany z rzeczywistym producentem środków TRIBEN GOLD 750 WG i GOLDEN TRIBEN 750 WG, a zatem żadna ze spółek koncernu DuPont nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wprowadzenia tych środków do obrotu i ich stosowania.

Spółka DuPont także w tej sprawie podejmuje stosowne działania prawne zmierzające do ochrony rynku przed nielegalnymi produktami.

DuPont Poland Sp. z o.o.

fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here