Ogromny sukces sektora rolno-spożywczego

Dziesiąty rok współdziałania polskich producentów w ramach Stowarzyszenia Eksporterów Polskich był okazją do zorganizowania  jubileuszowego kongresu.

Uczestniczył w nim minister Stanisław Kalemba, który zauważył, że jest to wyjątkowy jubileusz również ze względu na sukcesy eksportowe branży rolno-spożywczej.

– Tegoroczny, jubileuszowy kongres przypada w roku, w którym osiągniemy rekordowy wynik w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi. Jest to ogromny sukces polskich producentów żywności. Sukces tym większy, gdyż jest to jedyna branża, która od lat generuje stale rosnące dodatnie saldo w eksporcie – podkreślił szef resortu rolnictwa.
 

 

\"\"

 

Minister wziął także udział w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień przyznanych przez Kapitułę Konkursu Wybitny Eksporter Roku 2012. Wśród laureatów znalazły się firmy odnoszące największe sukcesy w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi. Stanisław Kalemba podkreślając, że to właśnie sektor rolno-spożywczy jest jednym z najważniejszych motorów polskiej gospodarki powiedział: – W tym roku, wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy dodatnie saldo przekroczy 3 mld euro. Natomiast wartość eksportu polskiej żywności przekroczy 16 mld euro. Oznacza to, że ¼ naszej produkcji wysyłana jest na eksport. W Polsce natomiast pozostają miejsca pracy. Jednak sukces ten, to wieloletnia ciężka praca, inwestycje z wykorzystaniem unijnych funduszy, a przede wszystkim dobra współpraca producentów, przetwórców, eksporterów.

Szef resortu rolnictwa zauważył jednocześnie potrzebę dalszej wytężonej pracy w celu podtrzymania tendencji wzrostowej. Jako jedno z największych wyzwań Stanisław Kalemba wymienił konsolidację producentów rolnych i pogłębianie współpracy z przetwórstwem oraz handlem. – Światowe procesy globalizacyjne wręcz zmuszają do konsolidacji zarówno poziomej jak i pionowej, wśród producentów i przetwórców. Niezbędne jest wypracowanie lepszych powiązań między tymi dwoma grupami – powiedział minister.

Uczestnicy jubileuszowego kongresu podkreślali konieczność podejmowania takich działań, które pomogą w realizacji realnych zadań i będą odpowiedzią na realne problemy i potrzeby polskich eksporterów. Ich zdaniem może to nastąpić dzięki skutecznemu wdrożeniu instrumentów wsparcia przedsiębiorców, zawartych w „Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej”.

Stowarzyszenie od momentu założenia wspiera działania przedsiębiorców, stanowi również bogate zaplecze eksperckie instytucji, organów rządowych i państwowych w pracach na rzecz szybkiego rozwoju eksportu.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here