Oprysk roślin w pigułce

Okres wzmożonych prac polowych związanych z wykonywaniem oprysków środkami ochrony roślin w pełni, ale aby żyć  w zgodzie przyrodą i zasadami zasad wzajemnej zgodności należy pamiętać o zasadach wspomnianych w dalszej części.

Przed przystąpieniem do tych zabiegów należy:

 • sprawdzić i wyregulować opryskiwacz,
 • ustalić rzeczywiste zużycie cieczy roboczej na 1 ha,
 • prawidłowo sporządzić ciecz roboczą,
 • wybrać odpowiednie parametry i technikę oprysku.

Do każdego rodzaju zabiegu chemicznego należy dobrać odpowiednie parametry techniczne takie jak:

 1. Kroplistość
 • oprysk drobnokroplisty – fungicydy, insektycydy,
 • oprysk średniokroplisty – herbicydy dolistne i doglebowe, tzw. dokarmianie dolistne (mikroelementy) i niektóre insektycydy,
 • oprysk grubokroplisty – desykanty, nawożenie mocznikiem i  roztworem saletrzano-mocznikowym tzw. RSM.
 1. Ciśnienie robocze i rodzaje rozpylaczy

Wielkość ciśnienia roboczego zależy od rodzaju stosowanych rozpylaczy. Należy kierować się następującymi zasadami:

 • opryskując rozpylaczami wirowymi stosujemy ciśnienie 0,5-1,0 MPa
 • opryskując rozpylaczami szczelinowymi stosujemy ciśnienie 0,2-0,5 MPa (zaleta ich to: równomierność rozkładu poprzecznego cieczy roboczej i równomierność wielkości kropel, wymagają niższego ciśnienia pracy prawie o połowę- pozostała ilość wytwarzanego przez pompę ciśnienia idzie na mieszadło i o to chodzi nam przecież chodzi)

Manometry wskazujące ciśnienie robocze będące w naszym użytkowaniu  mogą być wyskalowane w atm /kg/cm2/, w barach /bar/ lub w megapaskalach / MPa/. Wymienione wyżej jednostki są równoważne w następujący sposób:

1 kg/cm2 = 1 atm =1 bar = 0,1 MPa

1 MPa = 10 atm

 1. Ciśnienie w powietrzniku  znajdującym się na pompie wodnej opryskiwacza.

Wielkość ciśnienia w powietrzniku powinna wynosić około 2/3 wielkości ciśnienia roboczego (na manometrze). Powietrze należy uzupełnić zwykłą pompką, gdyż sprężarką doprowadzimy do uszkodzenia membrany. Jeśli przez wentylek w powietrzniku wycieka woda tzn, że mamy pęknięta membranę i oprysk należy przerwać i ją wymienić (wydatek w granicach 10 zł), a jakość oprysku ulegnie poprawie i koszt zabiegu się obniży.
 

 1. Prędkość jazdy – powszechnie zalecana w granicach 5-8 km/h

Przy zwalczaniu chorób grzybowych w zwartych liściach np.: zarazy ziemniaczanej lub szarej pleśni w truskawkach należy jeździć wolniej tj około 3 km/h (zwiększona  jest wtedy  ilość wody na ha)
 

 1. Ilość preparatu na zbiornik opryskiwacza.

Dawka preparatu na hektar musi być ściśle przestrzegana zgodnie z zaleceniami producenta na etykiecie, zawartej na opakowaniu środka ochrony roślin- jest to dla rolnika elementarz postępowania ze środkiem chemicznym. Zalecane w większości dawki  wody na hektar to 300 do 400 litrów, więc łatwo obliczyć dawkę środka na zbiornik:

Dawka środka chem.                pojemność zbiornika (litry)               dawka

na zbiornik opryskiwacza     =   —————————               x          preparatu

(l lub kg)                                 dawka cieczy (litry/ha)                    (litry, kg)

Natomiast:

Dawka                 wydatek z dyszy (l/min) x 600

Cieczy    =   —————————————————–

(l/ha)             prędkość jazdy (km/h) x  rozstaw dysz (m)
 

 1. Przygotowanie cieczy roboczej.

Środek chemiczny należy wlać lub wsypać do rozwadniacza, z którego po włączeniu odpowiedniego przełącznika na rozdzielaczu jest on pobierany do zbiornika (podobnie jak w pralce automatycznej proszek do prania ) i mieszany z pozostałą cieczą. Aby czynność tą wykonać prawidłowo opryskiwacz obowiązkowo wyposażony musi być w prawidłowo działające mieszadło, które pozwoli dokładnie wymieszać środek chemiczny (pestycyd)  w 400 litrowym zbiorniku opryskiwacza.
 

 1. Warunki wykonywania zabiegów.

Aby zabieg był skuteczny należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • być przeszkolonym (ośrodek doradztwa prowadzi tego rodzaju szkolenie-ważność 5 lat)
 • mieć sprawny opryskiwacz potwierdzony badaniem (ważność 3 lat)
 • optymalna temperatura 15-20 stopni C
 • wilgotność względna nie mniejsza niż 60 %
 • wiatr nie większy niż 3 m/s (bardzo ważne !!!)
 • odpowiednia kroplistość
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin:
 • używać odzieży ochronnej,
 • przechowywać środki tylko w opakowaniach fabrycznych,
 • przechowywać środki w pomieszczeniach(szafkach) pod zamknięciem,
 • nie palić papierosów i nie pić alkoholu w czasie pracy, a alkoholu przed jak i do 3 dni po wykonywanej pracy
 • po pracy umyć się pod bieżącą wodą,
 • bezwzględnie przestrzegać okresów karencji i prewencji,
 • z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin postępować zgodnie z zaleceniem zawartym w instrukcji dołączonej do każdego opakowania.

Po przypadkowym lub celowym wypiciu pestycydu należy natychmiast spowodować wymioty (poszkodowany powinien być w pozycji siedzącej, ale u osób nieprzytomnych, nadmiernie pobudzonych, wymiotów nie wywołujemy) podając zatrutemu szklankę wody osolonej łyżeczką soli i wzywamy pogotowie ratunkowe. Błędem jest podawanie  zatrutemu mleka. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach bhp, po to, by wspomniana  w ostatnich zdaniach okoliczność  w ogóle nie miała miejsca i oby polskie porzekadło „ mądry Polak po szkodzie”  nam się nie przytrafiło.

Wacław Fiłatiuk

Źródło: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, www.wodr.konskowola.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here