Organizacje europejskie bronią wartości energii z drewna!

Europejskie organizacje opublikowały  wspólne stanowisko przeciwne planom, według których wykorzystywanie drewna w konkretnej kolejności, zgodnie z modelem kaskadowym, byłoby obowiązkowe.

Po raz pierwszy propozycja ta ujrzała światło dzienne w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie biogospodarki dla Europy. Eurodeputowani wystąpili z wnioskiem o opracowanie instrumentu prawnego ustanawiającego model kaskadowy. W nowej europejskiej strategii leśnej zasugerowano również opracowania wytycznych dotyczących dobrych praktyk dla tego modelu.

 

\"\"

 

 

W lecie w projekcie dyrektywy w sprawie kryteriów zrównoważoności w odniesieniu do biomasy stałej i gazowej do celów produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia również pojawiła się informacja, że Komisja Europejska mogłaby w późniejszym terminie ograniczyć stosowanie drewna okrągłego o wysokiej wartości jako surowca do celów produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia.

Niemniej jednak, europejskie organizacje – AEBIOM, CEPF, COPA-COGECA, EIPS, ELO i EUSTAFOR – są zdania, że stosowanie modelu kaskadowego nie powinno być prawnie wiążące, ponieważ brakuje ekonomicznego i praktycznego uzasadnienia, że środek ten posłużyłby do promocji konkurencyjnego i zrównoważonego wykorzystania podaży drewna. Wręcz przeciwnie – należy dołożyć starań, aby wzmóc mobilizację zasobów drzewnych w Europie. Wzmożona mobilizacja zasobów drzewnych w Europie pozwoliłaby na zwiększenie produkcji energii odnawialnej, a jednocześnie zapewniłaby dodatkowe surowce, przy zachowaniu konkurencyjności przemysłu związanego z leśnictwem w UE i promocji dobrobytu gospodarczego na obszarach wiejskich.

W kaskadowym modelu drewno powinno być wykorzystywane w następującej kolejności: produkty drzewne, ponowne wykorzystanie, recykling, bioenergia i unieszkodliwienie. Oznacza to, że wykorzystanie do celów produkcji energii elektrycznej uznano za opcję najmniej wartościową.

Jest to nie do przyjęcia. Drewno należy do zasobów odnawialnych, unijnych i przyjaznych klimatowi i jako takie stanowi podstawę redukcji emisji gazów cieplarnianych i uniezależnienia się od paliw kopalnych. Wartość energii z drewna nie może być kwestionowana, a ponadto UE nie powinna utrudniać coraz powszechniejszego stosowania zasobów leśnych w celu radzenia sobie z tymi wyzwaniami.

Czytaj także:
Pojednanie "Ludowców" z Platformą coraz bliższe

Odnawialne źródła energii przyszłością polskiego rolnictwa!
Lider wśród kopalni węgla walczy o pozycję!

AEBIOM, CEPF, COPA-COGECA, EIPS, ELO i EUSTAFOR wzywają zatem instytucje europejskie do wsparcia pozytywnych działań na szczeblu unijnym i krajowym, które pozwolą na poprawę infrastruktury, promocję aktywnej gospodarki leśnej, wzmocnienie badań i rozwoju technologii w dziedzinie produkcji leśnej oraz mobilizację zasobów, technologii zbiorów oraz sposobów wykorzystania drewna, zamiast narzucać prawnie wiążący model kaskadowy.

Źródło: COPA-COGECA,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here