Ostatni dzwonek dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe!

Tylko do 30. września ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc od rolników poszkodowanych przez tegoroczne klęski żywiołowe.
 

 

\"\"

 

Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w tym roku na skutek powodzi, huraganu, gradu czy deszczu nawalnego, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Wnioski o takie wsparcie można składać tylko do 30. września 2013 roku w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika. Ważne jest, żeby wniosek wraz z załącznikami został złożony w ARiMR w tym terminie, ponieważ przekroczenie go nie pozwoli na skorzystanie przez rolnika z możliwości otrzymania wsparcia z Agencji. W przypadku gdy, złożony wniosek będzie zawierał braki formalne, Agencja poprosi rolnika o ich uzupełnienia w terminie późniejszym.

Czytaj także:
Koniec kryzysu?! Orędzie o stanie UE

Jest wsparcie dla pszczelarzy

Agencja wypłaci poszkodowanym rolnikom pomoc obliczoną jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły straty w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji oraz stawki pomocy wynoszącej 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na 1 m2 zniszczonych upraw w szklarniach lub tunelach foliowych. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać rolnik, nie może przekroczyć równowartości 7500 euro. Na taką pomoc przewidziano 89,35 mln zł.

Wsparcie udzielane przez ARiMR jest jeden z elementów rządowego programu pomocy dla rolników poszkodowanych w 2013 roku przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here