Ostatnia szansa na skorzystanie z pomocy w ramach PO RYBY 2007-2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizuje jeszcze jeden nabór wniosków o przyznanie pomocy z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013".

 

\"rolnictwo,

Od 22 października 2015 r. do 4 listopada 2015 r. będzie można ubiegać się o przyznanie dofinansowania na operacje w ramach środka 1.4 "Rybactwo przybrzeżne". Wsparcie to będzie miało charakter rekompensat. Mogą je otrzymać rybacy przybrzeżni prowadzący połowy na niewielką skalę, którzy w czwartym kwartale 2015 r. zdecydują się na zaprzestania swojej działalności w okresie maksymalnie 40 dni.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziale regionalnym Agencji w:

  • Szczecinie – gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie lub Słupsku;
  • Gdyni – gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni.

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe warunki przyznawania takiej pomocy reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2013 r. poz. 773 i z 2014 r. poz. 1130).

W przypadku armatorów, o których mowa w § 16b ust. 2, pkt. 1 tego rozporządzenia konieczne jest uzyskanie i złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie opinii okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji potwierdzającej, że operacja, której dotyczy dany wniosek ma na celu ochronę żywych zasobów dorsza bałtyckiego.

Czytaj także:
Modernizacja się opłaca! Już niebawem rusza nabór wniosków

W przypadku jeśli armatorzy, o których mowa w § 16b ust. 2, pkt. 2 tego rozporządzenia posiadają specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza i uczestniczą w ochronie zasobów tego gatunku, konieczne jest uzyskanie i złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie tej opinii okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji potwierdzającej, że operacja, której dotyczy dany wniosek ma na celu ochronę żywych zasobów dorsza bałtyckiego.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Adam Witwer

Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here