Ostatnie dni naboru na stypendia pomostowe

Już we środę 14 sierpnia br. zakończy się okres składania wniosków on-line o stypendia pomostowe. Tego dnia o godzinie 16:00 formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.stypendia-pomostowe.pl przestaną być aktywne. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami studenci muszą przekazać do odpowiedniego OT ANR najpóźniej do dnia 23 sierpnia br.

O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria:
– dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie;
– osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 105 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu;

 

\"\"

 

 

– są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
– mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców;
– pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1120 zł lub 1280 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Stypendia pomostowe to nagroda za dobre wyniki w nauce, w postaci 5 tys. zł wypłacanych w 10 miesięcznych ratach, od października 2013 do lipca 2014. W tegorocznej edycji Programu przyznanych zostanie ok. 760 stypendiów.

Czytaj także:
Rząd pomoże poszkodowanym rolnikom
Znamy laureatów etapu wojewódzkiego XI Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Uwaga! Inspekcja Ochrony Środowiska skontroluje wprowadzenie tzw. ustawy śmieciowej

O stypendia mogą też ubiegać się uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także laureaci konkursu Dyplom Marzeń posiadający rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych.


Wszelkie informacje dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych, w tym Regulamin, znajdują się na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl. Na tej samej stronie można również znaleźć odnośnik do wykazu Oddziałów Terenowych ANR, które udzielają szczegółowych informacji.

Źródło: Agencja Nieruchomości Rolnych,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here