Pchełka burakowa atakuje uprawy

Na plantacjach buraka cukrowego pojawiła się pchełka burakowa. To bardzo niebezpieczny szkodnik – może spowodować całkowite zniszczenie plantacji. Tegoroczna presja ze strony pchełki może być większa niż w latach ubiegłych z uwagi na warunki pogodowe, które osłabiły działanie zapraw nasion buraka.

\"rolnictwo,

W ostatnich dniach, wyższa temperatura w ciągu dnia i brak opadów stworzyły korzystne warunki do żerowania tego szkodnika na buraku cukrowym – informuje serwis plantatorski Krajowej Spółki Cukrowej.

Żerowanie pchełki burakowej

Pchełka żeruje na liścieniach oraz na liściach właściwych. Dorosłe chrząszcze, o długości ciała ok 2 mm, w kolorze czarnym z zielonkawym połyskiem wygryzają tkankę liścia, powodując charakterystyczne objawy tzw. okienka.

Osłabione działanie zapraw nasiennych

W ostatnich latach populacja szkodnika nie przekraczała progu szkodliwości gospodarczej głównie dlatego, że nasiona buraka cukrowego są zaprawiane preparatami owadobójczymi. Jednak w tym sezonie wegetacyjnym z powodu warunków pogodowych działanie zapraw nasiennych z pewnością zostało osłabione.

– W przeciętnych warunkach pogodowych okres ochronny zapraw trwa około 30 dni od siewu (ochrona jest deklarowana przez producentów do fazy 4-6 liści). W tym sezonie działanie zapraw przypadło na okres przeciągających się wchodów, które trwały nawet powyżej miesiąca – wyjaśniają doradcy z KSC.

I zachęcają plantatorów do wykonania lustracji upraw buraka cukrowego pod kątem objawów żerowania pchełki burakowej.

Próg ekonomicznej szkodliwości pchełki burakowej

Progiem ekonomicznej szkodliwości pchełki burakowej jest obecność chrząszczy lub uszkodzeń na roślinach, w warunkach sprzyjających dalszemu uszkadzaniu buraków.

Metoda określania liczebności szkodników

Zgodnie z metodyką integrowanej ochrony Instytutu Ochrony Roślin należy zlustrować 200-250 roślin (najlepiej w kilku miejscach: np. 4 x 50 roślin).

Obserwacja chrząszczy lub objawów żerowania w warunkach sprzyjających dalszemu uszkadzaniu roślin jest sygnałem do przeprowadzenia oprysku ochronnego preparatem insektycydowym zarejestrowanym w uprawie buraka cukrowego.

W razie wątpliwości decyzję o przeprowadzeniu oprysku należy skonsultować ze służbą surowcową.

Metody ograniczania występowania pchełki

Do agrotechnicznych metod ograniczania występowania tego szkodnika zaliczamy:

  • możliwie wczesny, nie za głęboki siew w starannie doprawioną glebę
  • zmianowanie roślin
  • zwalczanie chwastów komosowatych
  • głębokie przyorywanie resztek pożniwnych
  • uprawki mechaniczne
  • głęboka orka

Z kolei metody chemiczne obejmują zaprawianie nasion i opryski insektycydami.

oprac. Kamila Szałaj
Rewdakcja AgroNews, fot. KSC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here