Plonowanie kukurydzy na ziarno w badaniach COBORU

SY Talisman to najwyżej plonująca wczesna odmiana kukurydzy na ziarno w badaniach PDO w tym roku. Z odmian średniowczesnych najlepiej wypadła SY Telias, a ze średniopóźnych – Walterinio KWS.

Kukurydza na ziarno – odmiany wczesne

Wzorcem był tutaj średni plon z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej. Plon ziarna-wzorca przy 14 proc. wody został ustalony na 115,6 dt/ha, natomiast średnia jego wilgotność w czasie zbioru to 29,5 proc. Najlepiej w tej grupie plonowały:

Kukurydza na ziarno – odmiany średniowczesne

W tej grupie wzorcem średni plon z wszystkich odmian średniowczesnych. Plon ziarna-wzorca przy 14 proc. wody został ustalony na 118,6 dt/ha, natomiast średnia jego wilgotność w czasie zbioru wyniosła 27,4 proc. W tej grupie najlepiej wypadły:

Kukurydza na ziarno – odmiany średniopóźne

Jako wzorzec wzięto średnią z wszystkich odmian badanych w grupie średniopóźnej. Plon ziarna-wzorca przy 14 proc. wody został ustalony na 123 dt/ha, natomiast średnia jego wilgotność w czasie zbioru wyniosła 28,4 proc. W tej grupie najlepszy plon dały:

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here