Po raz pierwszy Polska przewodniczyła posiedzeniu ministrów rolnictwa UE

19 lipca w Brukseli odbyło się pierwsze pod przewodnictwem polskiej prezydencji posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Spotkaniu przewodniczył szef polskiego resortu rolnictwa, Marek Sawicki.

Sawicki przedstawił program prac polskiej prezydencji na II półrocze 2011 roku.

Tematyka rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa to dla polskiej prezydencji sprawy o ogromnym znaczeniu i wpisane zostały one w priorytet ogólny „Bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność”. W ramach tego obszaru chcemy podkreślić podstawowe znaczenie kwestii bezpieczeństwa żywności dla obywateli UE oraz szczególne funkcje, jakie ma do spełnienia zreformowana Wspólna Polityka Rolna – powiedział Minister Sawicki.

\"\"

Komisarz Maria Damanaki zaprezentowała pakiet projektów reformy Wspólnej Polityki Rybackiej. Komisja Europejska za najważniejszy element proponowanej reformy uważa zapewnienie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, czyli prowadzenia połowów, które nie zagrożą reprodukcji stad, a zapewnią rybakom odpowiednie dochody w perspektywie długoterminowej. We wstępnych komentarzach na temat kształtu reformy ministrowie państw członkowskich najczęściej odnosili się do zaproponowanych przez KE zasad eliminacji odrzutów w rybołówstwie, obowiązkowego wprowadzenia wieloletnich koncesji na połowy, regionalizacji procesu decyzyjnego oraz zapewnienia akwakulturze odpowiednich warunków rozwoju. Mówiono także o powiązaniu celów reformy z nowym funduszem rybackim (EFR). Dla polskiej prezydencji reforma Wspólnej Polityki Rybackiej ma charakter priorytetowy, gdyż ustali generalne zasady działania sektora na szereg lat.

Na posiedzeniu tym Komisja Europejska zaprezentowała „Zieloną Księgę w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych”, która rozpocznie debatę na temat zmiany kształtu tej polityki. Dla prezydencji jest to niezwykle istotna kwestia, gdyż promocja europejskich artykułów rolno-żywnościowych, na rynkach UE i poza nimi, jest bardzo ważna dla zapewnienia konkurencyjności europejskiego rolnictwa. Kwestie związane z promocją artykułów rolno-żywnościowych będą także tematem rozmów podczas wrześniowego nieformalnego spotkania ministrów rolnictwa UE we Wrocławiu.

W czasie prezentacji przez Komisję Europejską Zielonej Księgi, na sali obrad oraz podczas konferencji prasowej, zorganizowanej na koniec posiedzenia Rady Ministrów, odbyła się degustacja warzyw i owoców. Promocja tych produktów to ważny akcent w procesie odbudowy zaufania konsumentów po kryzysie związanym z bakterią E.coli.

\"\"

Na wniosek polskiej prezydencji odbyła się debata ministrów na temat wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego jako ważnego elementu WPR. W czasie debaty wypowiedzieli się prawie wszyscy ministrowie, odpowiadając na skierowane przez prezydencję pytania do dyskusji. Ministrowe podkreślali fakt, że pomimo tego, iż żywność jest priorytetem dla sektora rolnego, to wkład rolnictwa w poprawę środowiska i klimatu poprzez produkcję energii odnawialnej zyskuje na znaczeniu, również wobec celów określonych w strategii EU 2020. Produkcja energii odnawialnej powinna opierać się na rozwiązaniach innowacyjnych wykorzystujących również produkty uboczne i pozostałości poprodukcyjne z sektora żywnościowego. Ministrowe w swoich wypowiedziach nawiązywali do ważnej i dobrze zorganizowanej konferencji dotyczącej biomasy, która odbyła się 16 lipca br. w Sopocie.

Przy okazji posiedzenia Rady Ministrów w Brukseli minister Marek Sawicki odbył spotkania z nowymi ministrami rolnictwa. 18 lipca spotkał się z nowym ministrem rolnictwa Finlandii Jari Koskinenem. Przedmiotem rozmowy była wymiana poglądów na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Natomiast 19 lipca, po posiedzeniu Rady Ministrów, Marek Sawicki spotkał się z minister rolnictwa Portugalii Assuncao Cristas. Stanowisko Portugalii jest w wielu obszarach zgodne z polskim stanowiskiem na temat reformy WPR – wobec tego ministrowie uzgodnili potrzebę dalszych spotkań w celu omówienia bardziej szczegółowych propozycji rozwiązań.

Źródło i fot.: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here