Podsumowując żubra

W dniach 25–27 lutego w Zakładzie Badania Ssaków PAN odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej”.

Konferencja podsumowała realizację projektu LIFE Przyroda „Kraina Żubra – Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej”. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z nadleśnictwami: Białowieża, Browsk i Hajnówka są partnerami projektu, odpowiedzialnymi za działania w środowisku bytowania żubra.

W trakcie realizacji zadań projektu nadleśnictwa wykonały między innymi:

  •     rekultywacje łąk na powierzchni 45 ha, co pozwala dziś utrzymywać w Puszczy areał 260 ha corocznie            koszonych łąk;
  •     budowę 29 brogów, do których jest dostarczane siano do zimowego dokarmiania zwierzyny.

Ponadto leśnicy utrzymują 22 ha sadów owocowych, 36 wodopojów, a kilkaset lizawek zaopatrują w sól.

Przedstawione na konferencji prezentacje z zakresu genetyki, parazytologii, ekologii, socjologii i ochrony przyrody posłużyły do końcowej dyskusji nad określeniem dalszych działań ochronnych i założeń strategii zarządzania populacją żubrów w Puszczy Białowieskiej.

Ideą zarówno współpracy pomiędzy instytucjami – partnerami projektu, jak i działań wszystkich osób, którym dobro gatunku leży szczególnie na sercu, jest: aby żubry jak najlepiej czuły się w Puszczy Białowieskiej. Ciągle pogłębiany stan wiedzy pozwala wykorzystywać naukowe podstawy do zarządzania gatunkiem, a nam, leśnikom, do właściwego kształtowania jego biotopu.

Źródło: Piotr Wawrzyniak, Lasy Państwowe, www.lp.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here