Pogłowie trzody chlewnej rośnie, a ceny spadają

Według nieostatecznych danych spisu przeprowadzonego przez GUS, pogłowie trzody chlewnej na początku grudnia 2014 r. liczyło 11 240 tys. sztuk i było większe aniżeli w analogicznym okresie 2013 r. o 2,2%- informują Jan Małkowski i Danuta Zawadzka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Jest to trzecie kolejne badanie, którego wyniki charakteryzują się wzrostową tendencją pogłowia, chociaż wyraźnie spowolnioną w stosunku do lipca 2014 r., kiedy roczna stopa wzrostu pogłowia wyniosła 5%. Bezpośrednią przyczyną osłabienia tendencji jest spadek pogłowia prosiąt o 2,7%. Zrekompensował go z nadwyżką wzrost pogłowia warchlaków o 2% oraz tuczników o wadze 50 kg i więcej, których liczebność wzrosła o 6,8%. Wzrost tej najliczniejszej grupy pogłowia jest rezultatem coraz
większego importu świń.

 

\"\"

 

Spadek krajowej produkcji prosiąt jest uzasadniony pogorszeniem się ekonomicznych warunków chowu. Rok 2014 charakteryzował się systematycznie pogłębiającym się spadkiem cen skupu trzody.

W I kwartale w wyniku rosyjskiego embarga cena skupu trzody była o 8% niższa aniżeli przed rokiem.
W II kwartale spadek cen osłabł do 4%, ale w III i w IV kwartale nasilił się odpowiednio do 13 i 20%. Spadek cen zbóż był znacznie mniejszy niż spadek cen trzody, co wyraziło się pogorszeniem relacji cen trzoda:pasze, a więc opłacalności chowu. W grudniu 2014 r. cena skupu trzody wyniosła 4,16 zł/kg, w styczniu 2015 r. 4,05 zł/kg, a w lutym 4,40 zł/kg. W tym ostatnim miesiącu cena była zbliżona do przejściowo wyjątkowo niskiej ceny skupu w lutym poprzedniego roku, po którym absolutny poziom cen podniósł się i w kwietniu 2014 r. wyniósł 5,02 zł/kg, a w okresie letnim 5,20-5,30 zł/kg w.ż. Spadek cen skupu przyczynia się do pogorszenia opłacalności chowu. W ostatnich miesiącach była ona tak wąska, że rodzi obawy o załamanie wzrostowego trendu pogłowia, jeśli w najbliższych miesiącach nie ulegnie poprawie w wyniku wzrostu cen skupu trzody lub spadku cen zbóż. Spadek cen trzody wystąpił też w Unii Europejskiej.

Cena trzody kl. E w UE-28 wyniosła w styczniu 129,83 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w lutym 135,70 EUR. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 19% i 12%. W październiku 2014 r. Komisja Europejska przewidywała, że w I kwartale 2015 r. przeciętna cena trzody klasy E wyniesie 138,76 EUR/100 kg wagi poubojowej. Gdyby prognoza ta miała się sprawdzić, to w marcu przeciętna cena trzody kl. E w UE-28 powinna wynieść około 145 EUR/100 kg, co by oznaczało jej spadek w stosunku do roku poprzedniego o około 6%. Przy kursie złotego względem euro takim jak w lutym, a więc 4,18, cena trzody w marcu mogłaby zawierać się w przedziale 4,70-4,80 zł/kg. W tej sytuacji cena trzody w Polsce
byłaby zbliżona do ceny ubiegłorocznej.

Czytaj także:
Eksport unijnej wieprzowiny ma szansę się odbić. Zobacz prognozę KE dla tego rynku
Plocke: jest szansa, że polska wieprzowina pojedzie do Japonii

Komisja Europejska przewiduje też, że w II kwartale cena trzody kl. E może wynieść 145,85 EUR/100 kg wagi poubojowej. Byłby to poziom o 12% niższy od ceny sprzed roku. Dla Polski oznaczałoby to cenę około 4,70 zł/kg i spadek w stosunku do roku poprzedniego o około 8%. W marcu ceny tak w Unii Europejskiej jak i w Polsce mogą być jednak wyższe ze względu na zatwierdzone w dniu 24 lutego br. dopłaty do prywatnego magazynowania wieprzowiny. Dopłaty te mają wynieść 210-305 EUR/tonę, a programem mają być objęte półtusze i niektóre elementy wieprzowe, jak szynki, boczki, łopatki, schaby i karkówki. Pozwoli to na czasowe wycofanie z rynku części produkcji i wzrost cen.

Niskie ceny skupu trzody w ubiegłym roku zaowocowały spadkiem cen detalicznych co prawdopodobnie umożliwiło wzrost spożycia wieprzowiny. W grudniu 2014 r. ceny detaliczne wieprzowiny były niższe aniżeli w grudniu 2013 r. o 7,5%.

Redakcja AgroNews, fot.:flickr.com/ Sean
Źródło:  IERiGŻ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here