Polska drobiem stoi. W ciągu trzech lat pogłowie wzrosło o 1/3

Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, od 2013 roku pogłowie drobiu wzrosło aż o 33 proc. Produkcją tych zwierząt zajmuje się prawie pół miliona gospodarstw.

rolnictwo, środowisko, brojlery, drób, eksport, ceny jaj, GUS, drób, jaja

Kilka tygodni temu Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 roku”. W porównaniu z wynikami z 2013, dane uzyskane w 2016 wskazują na wzrost pogłowia drobiu ogółem o 1/3, w tym największy w grupie brojlerów kurzych o ok. 68 proc., przy jednoczesnym spadku liczby gospodarstw i rozwoju gospodarstw o największej skali ich chowu.

Pogłowie drobiu kurzego wzrosło w stosunku do roku 2013 o 35,7 proc. i wynosiło 177 mln sztuk.

W 2016 r., 69,0 proc. gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą posiadało drób kurzy, a wcięć nieznacznie mniej (o 0,6 proc.) niż w 2013 roku. Wśród 498,9 tys. gospodarstw utrzymujących drób kurzy, największy udział (87,1 proc.) miały gospodarstwa posiadające do 15 ha UR (użytków rolnych), a najmniejszy gospodarstwa największe o powierzchni 100 ha i więcej UR (0,2 proc. gospodarstw).

Chowem i hodowlą niosek kurzych (utrzymywanych w celu pozyskania jaj konsumpcyjnych i wylęgowych) zajmowało się 485 tys. (w 2013 r. – 516 tys.), tj. 67,5 proc. ogółu gospodarstw utrzymujących zwierzęta. 

Z kolei chowem brojlerów kurzych zajmowało się 64,5 tys. gospodarstw rolnych (w 2013 r. – 65,4 tys.), tj. 9,0 proc. ogółu gospodarstw posiadających zwierzęta gospodarskie.

Perspektywy na 2018 rok

W 2017 roku utrzymywała się stosunkowo wysoka dynamika produkcji mięsa drobiowego, jednak była ona wyraźnie niższa niż rok wcześniej.

– Spadek tempa wzrostu produkcji wynika ze spowolnienia eksportu w związku z restrykcjami importowymi wprowadzonymi przez wiele państw spoza UE, będących odbiorcami polskiego drobiu – wyjaśnia Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Obecnie wiele z tych rynków stopniowo otwiera się ponownie, co stwarza lepsze perspektywy na 2018 r.

Ceny skupu drobiu w 2017 roku były wyższe niż w 2016. Np. w październiku 2017 r. żywiec drobiowy był o 7,8 proc. droższy niż rok wcześniej. Przeciętnie w 2017 r. kurczęta brojlery skupowano po 3,32 zł/kg.

A czy w 2018 roku producenci drobiu mogą liczyć na wyższe cen skupu żywca? Analitycy BGŻ BNP Paribas rozwiewają te nadzieje. Ich zdaniem nie należy spodziewać się wzrostu cen.

oprac. K. Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here