Polska wieś nowocześnieje

Mieszkam na wsi – mówią z dumą ludzie, którzy przeprowadzili się tutaj z miasta. Taka deklaracja wywołuje często u ich znajomych pewną zazdrość. Bo wiele polskich wsi oferuje swoim mieszkańcom już nie tylko spokój i czyste powietrze, ale także nowoczesność i wysoki standard życia – w pełni porównywalny do spotykanego w miastach.

Stało się to możliwe m.in. dzięki inwestycjom sfinansowanym ze środków unijnych, np. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego wdrażanie powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nic zatem dziwnego, że kierunek migracji z miasta na wieś jest coraz bardziej popularny.
Reprezentacyjny plac wyposażony w stylowe lampy oświetleniowe, pełen roślinności, z równymi chodnikami i ustawionymi wzdłuż nich estetycznymi ławkami, gdzie można odpocząć, a obok parking dla samochodów, tak coraz częściej wygląda centrum, polskiej wsi.

Realizacja m.in. takich inwestycji jest wspierana w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W ramach tego działania można otrzymać dofinansowanie również na budowę, przebudowę, remont oraz wyposażanie obiektów sportowych lub rekreacyjnych, świetlic wiejskich, placów zabaw, ścieżek rowerowych, a także odnowę obiektów kościelnych i zabytkowych. Wsparcie można otrzymać też na zakup towarów i przedmiotów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnej lub zachowaniem tradycyjnych zawodów.

Pomoc z działania "Odnowa i rozwój wsi" na którą w ramach PROW na lata 2007-2013, można przeznaczyć około 5 mld zł, skierowana jest do gmin, instytucji kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego.

Wdrażanie tego działania zostało "delegowane" do Samorządów Województw, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (jako Agencja płatnicza) wypłaca wsparcie po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji przez beneficjentów.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 przewidziano dwie drogi z których można skorzystać, aby można było otrzymać pomoc finansową z działania "Odnowa i rozwój wsi". Obie umożliwiają ubieganie się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 500 tysięcy złotych dla jednej miejscowości w okresie realizacji Programu, ale różnią się poziomem dofinansowania możliwego do uzyskania oraz tym do kogo składa się takie wnioski.

Składając wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" do właściwego terytorialnie Samorządu Województwa, można otrzymać 500 000 zł, przy czym poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Na wsparcie dla korzystających z tej drogi, w skali całego kraju, przewidziano ok. 2,42 mld zł. Samorządy województw zawarły do tej pory umowy z 5588 wnioskującymi o taką pomoc beneficjentami. Ponad 2,8 tys. wnioskodawców zakończyło i rozliczyło już swoje inwestycje i do połowy sierpnia br.  ARiMR wypłaciła im ponad 1,45 mld zł dofinansowania.

Druga droga skorzystania z pomocy na inwestycje związane z odnową i rozwojem wsi w ramach PROW na lata 2007 – 2013, polega na złożeniu wniosku o wsparcie za pośrednictwem operującej na danym obszarze Lokalnej Grupy Działania. LGD przyjmuje takie wnioski w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Lokalna Grupa Działania, do której trafia taki wniosek, sprawdza czy planowana inwestycja jest zgodna z lokalną strategią rozwoju. Dopiero po tej weryfikacji wniosek jest przekazywany do właściwego terytorialnie Samorządu Województwa do dalszej oceny merytorycznej.

Wybierając taką drogę skorzystania z pomocy na odnowę i rozwój wsi można także otrzymać maksymalnie 500 tys. zł dla jednej miejscowości w ramach realizacji Programu, jednak w tym przypadku wyższy jest poziom dofinansowania, gdyż może osiągnąć 80% kosztów kwalifikowanych operacji.

Do połowy sierpnia 2012 r. w LGD zostało złożonych ok. 5,2 tys. wniosków, a Samorządy Województwa podpisały z beneficjentami, na obecną chwilę, ponad 3,2 tys. umów o przyznanie pomocy na kwotę około 949 mln zł.

1,3 tys. beneficjentów już zrealizowało oraz rozliczyło swoje inwestycje i ARiMR przekazała na ich konta bankowe blisko 389 mln zł. W PROW 2007-2013 na pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w którym można również dofinansowywać inwestycje związane z odnową i rozwojem wsi, przewidziano około 2,5 mld zł.

Analiza struktury przedsięwzięć zrealizowanych dotychczas dzięki środkom wypłaconym przez ARiMR z PROW 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wskazuje, że najwięcej operacji, bo aż dwie trzecie, dotyczyło budowy i unowocześniania infrastruktury publicznej.

Najczęściej inwestowano w budynki pełniące funkcje rekreacyjne, sportowe czy społeczno-kulturalne np. świetlice czy domy kultury. Budowa placów zabaw, ścieżek rowerowych, czy pieszych szlaków turystycznych stanowi 18% wszystkich zakończonych inwestycji. Kolejne 9% to przedsięwzięcia dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego, czyli odnowienia budynków sakralnych lub cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków albo objętych wojewódzką ewidencją zabytków, a 6% takich operacji dotyczyło inwestycji w sport i rekreację, czyli np. urządzanie parków i terenów zielonych czy zagospodarowanie zbiorników wodnych.

Źródło: Agencja Nieruchomości Rolnych, www.anr.gov.pl, fot. sxc.hu
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,173FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,520ObserwującyObserwuj
5,430SubskrybującySubskrybuj

Concordia Polska Grupa Generali wspiera bezpieczeństwo na wsi

Concordia Polska Grupa Generali po raz kolejny została partnerem strategicznym internetowej edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowany jest przez Kasę Rolniczego...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE