Polski sektor mleczny w dobrej kondycji

W 2013 roku wyniki finansowe sektora mleczarskiego w Polsce uległy znaczącej poprawie. Wprawdzie w trzech pierwszych kwartałach br. zwiększyły się w stosunku do danych z poprzedniego roku, koszty firm z branży, niemniej wzrost przychodów był jeszcze silniejszy.

 

\"\"

 

Sprzyjała temu korzystna koniunktura na rynku światowym – ograniczona produkcja mleka w krajach należących do czołówki jego eksporterów i silny popyt importowy zgłaszany przez Rosję i Chiny. W rezultacie dynamicznie rósł eksport z Polski – w pierwszych dziewięciu miesiącach br. wartość sprzedaży zagranicznej ukształtowała się na poziomie 4975,1 mln zł, tj. o 15% wyższym w relacji rocznej.

Powyższe przyczyniło się do wzrostu rentowności sektora mleczarskiego. Według danych Pont-Info, w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem przetworów mleczarskich i zatrudniających co najmniej 50 pracowników, w okresie styczeń – wrzesień br. przeciętna stopa zysku netto wyniosła 2,88%.

Było to znacznie więcej niż w tym samym okresie przed rokiem (1,64%) i więcej niż średnia z ostatnich pięciu lat. Istotnie wyższe wskaźniki branża odnotowała jedynie w 2007 r. (gdy dynamicznie rosły ceny przetworów mleczarskich) i 2010 r. (przy spadku cen skupu mleka). Nadal jest to jednak znacznie niższy odczyt niż w branży spożywczej ogółem, która w pierwszych trzech kwartałach br. osiągnęła przeciętną stopę zysku netto na poziomie 4,13% wobec 3,86% przed rokiem.

Przychody sektora po trzech kwartałach br. wyniosły 21,5 mld zł, tj. były o ponad 9% wyższe niż rok wcześniej. Był to przede wszystkim efekt wzrostu cen zbytu artykułów mleczarskich (głównie serów, masła oraz mleka w proszku), bowiem wolumen przetworzonego mleka był nieznacznie niższy niż rok wcześniej (o 1%). W tym samym okresie poziom kosztów ogółem wyniósł 20,7 mld zł, tj. zwiększył się o prawie 8% w skali roku.

Czytaj także:
KRiR domaga się przeniesienia niewykorzystanego limitu kwoty mlecznej!
Jakie będą skutki podniesienia akcyzy na napoje spirystusowe?!
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej zatwierdzona!

Warto jednak dodać, że w 2013 roku w najlepszej sytuacji znajdowały się podmioty zajmujące się produkcją serów, masła oraz mleka w proszku. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji galanterii mlecznej (jogurty, desery mleczne), która kierowana jest głównie na rynek krajowy, mogły odnotować pogorszenie wskaźników finansowych.

Sytuacja gospodarcza w Polsce wywierała bowiem negatywny wpływ na sprzedaż tego typu artykułów, co przekładało się na stabilizację ich cen zbytu, przy jednoczesnym wzroście cen skupu (kosztów). W I połowie 2014 roku prawdopodobne jest już pogorszenie (choć nieznaczne) wyników sektora mleczarskiego, przede wszystkim ze względu na rekordowo wysokie koszty zakupu surowca.

Wprawdzie oceniamy, że w przyszłym roku ceny skupu mleka zaczną się stopniowo obniżać, niemniej będą się kształtowały na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo rośnie prawdopodobieństwo spadku cen zbytu stałych przetworów mleczarskich, co będzie pochodną zmian po stronie podaży, jakie zachodzą na rynku globalnym.

Poprawić może się natomiast koniunktura na rynku artykułów płynnych, ze względu na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce oraz lepszą sytuację na rynku pracy.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej, 
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu   
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here